Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP)

DOÇ. DR. BAHAR BURTAN DOĞAN

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Bahar Burtan DOĞAN Dicle Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Projelerde Yaptığı Görevler:
1- Diyarbakır İlinin Yoksulluk Haritası (Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü-DÜBAP/Proje Koordinatörü)
2- Kalkınmada Yatırımcıların Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesi: Diyarbakır Örneği (Karacadağ Kalkınma Ajansı-Proje Koordinatörü)
3- Güçlükonak İlçesi Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı (GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı- Planlama Ekibi İktisatçı Uzmanı)
4- Eğil İlçesi Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı (GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı - Planlama Ekibi İktisatçı Uzmanı)
5-Kariyer Merkezi Modeli Çalıştayı Projesi (Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü-DÜBAP/Proje Koordinatörü)
6- Kadın İstihdamı Çalıştayı Projesi (Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü-DÜBAP/ Araştırmacı)
7- Adıyaman Şehir Kimliği Çalıştayı Projesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ Araştırmacı)
8- Şanlıurfa Ankara İlleri Karşılaştırmalı Teşvik Politikaları Dün Bugün Yarın Çalıştayı Projesi (Karacadağ Kalkınma Ajansı, Araştırmacı).
İdari Görevler: 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalı Başkanı (2009 - …)
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı (2013 – 2014)
Dicle Üniversitesi Kulp Meslek Yüksek Okulu Müdürü (2014)
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı (2014–2016)
Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2014–2016)
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölüm Başkanı (2016 - …)
Dicle Üniversitesi Senato Üyesi ( 2014-……….)
Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi ( 2016-….. )
Üyesi Olunan Kuruluşlar:
1-Türkiye Ekonomi Kurumu 
2-DÜKSAM Yönetim Kurulu
3-Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü Yerel İşveren Grubu 
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler 
Makroiktisat, Para Teorisi, Para Politikası, İktisada Giriş, Makroiktisadi Analiz, Bankacılık ve Finansal Ekonomi, Endüstriyel İktisat, Çalışma Ekonomisi, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Bölgesel Kalkınma Politikaları, Bilgi Ekonomisi,Dünya Ekonomisi ,AB ve Türkiye İlişkileri,Kalkınma İktisadı 
ESERLER 
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
A.1. Bahar BURTAN DOĞAN VE Zeki AKBAKAY (2016), “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Uygulanması”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), s. 136–155.
A.2. Mehmet KAYA ve Bahar BURTAN DOĞAN (2016), “Esnek Çalışma Modeli: Ev Eksenli Çalışma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), s. 144-170.
A.3. Bahar BURTAN DOĞAN ve Şüheda ÖZÖRNEK TUNÇ (2015), “Türkiye’nin Afrika Ülkeleri İle Olan Dış Ticaretinin Belirleyicileri: Panel Çekim Modeli Yaklaşımı”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), s. 1 – 17.
A.4. Bahar BURTAN DOĞAN ve Mehmet KAYA (2014), “TRC2 Bölgesinde Kadın İstihdamı Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(2), s. 910 106.
A.5. Bahar BURTAN DOĞAN (2013), "Understanding and Measuring the Role of Investors' Social Capital Level in the Development Process: A Case Study From Turkey", International Journal Of Economics and Financial Issues , pp. 386-408.
A.6. Bahar BURTAN DOĞAN ve Mehmet KAYA (2013), "Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Sistemi: Diyarbakır Örneği", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, s. 144-170.
A.7. Murat PIÇAK, Bahar Burtan DOĞAN and Abdullah OĞRAK (2013), “Abu Al-Hasan Al-Mawardi's Views on Economic Policies”, Current Research Journal of Economic Theory, 5(3), pp. 56-65.
A.8. Bahar BURTAN DOĞAN ve Seçil TOPRAK (2012), "Diyarbakır Ticaret Borsası'nın Faaliyetleri ve Borsanın Üye Profili ile İlgili Veri Eksikliklerinin Mars Analizi ile Düzeltilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 151-174.