Taşın Aşk İle İşlendiği Cami
UNESCO nun Türkiye de Dünya Mirası olarak kabul ettiği
 İlk mimari yapı olan Divriği Ulu Cami ve Şlfahanesl,
13. yy.da Mengüçlü Beyliğinden Ahmet Şah ve karısı Melike Turan
 tarafından yaptırılmıştır. Cami, şlfahane ve türbeden oluşan
 bu başyapıt 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınmıştır.

Kategori: Kültürel


Kapılarda kullanılan Barok, Selçuklu üçgenleri ve Gotik olmak üzere farklı üslup ve bezemelerin en önemli özelliği her birinin birbirinden farklı olmasıdır. İşlenmiş olan tüm motifler asimetriktir ve her karede binlerce motif bulunmaktadır. Örneğin, Kuzey Haç Kapısında kullanılan hayat çelenginin en heyecan verici öğesi, büyük, üç boyutlu sadece sanatçının hayalinde var olan bir bitki dünyasını yansıtmasıdır.

Kapılarda olduğu gibi cami içindeki her sütun, sütun kaidesi ve sütun başlığı ve kubbe İçi tavan süslemeleri ayrı üslup ve bezeme örneklerini sergilemektedir.
Ulucaminin yanı başında bulunan Darüşşlfa taş işlemeciliği ve bezeme üslupları İle bir başka başyapıttır ve Ulucamü İle görkemli bir bütünlüğü paylaşır. İki katlı, avlulu, eyvanlı bir yapı olan Darüşşlfa, hastaların su sesi Ne sağlıklarına kavuştuğu bir hastane olarak benzersiz özelliklere sahiptir.
 
Taşın aşk Ne İşlenerek şekil aldığı bu heyecan verici başyapıt ziyaretçilerini bekliyor.