KÜTAHYA, UNESCO ZANAAT VE HALK SANATLARI KATEGORİSİNDE YER ALDI

Kütahya, 31 Ekim 2017 tarihinde ilân edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın yeni üyeleri arasında yer alarak Zanaat ve Halk Sanatları (Crafts and Folk Art) alanında “Yaratıcı Şehir” unvanını almaya hak kazandı. Bu sayede Kütahya, UNESCO tarafından yaratıcı şehir olarak kabul edilen dünyadaki 180 şehirden biri oldu. Gaziantep’in yanına Kütahya, İstanbul ve Hatay’ın da eklenmesiyle Türkiye’deki yaratıcı şehir sayısı da 4’e yükseldi. Böylece Türkiye, Kütahya’nın da önemli katkısıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndaki en başarılı ülkelerden biri hâline geldi.      

Yaratıcı Şehirler Ağı; yaratıcılığı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir faktörü olarak belirlemiş şehirlerarasında uluslararası iş birliğini geliştirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. Şehirler bu ağa katılarak iyi uygulamaların paylaşımını, sürdürülebilir kalkınma planlarında kültür etkileşimini ve kültürel yaşama katılımın teşvikini, yaratıcılık ve kültürel endüstriyi geliştirecek iş birliğini güçlendirmek için çalışmayı taahhüt eder. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, 7 tema etrafında şekillenmiştir. Bu temalar “Gastronomi, Edebiyat, Film, Müzik, Zanaat ve Halk Sanatları, Tasarım, Medya Sanatları”dır.    

 Kütahya söz konusu ağa Zanaat ve Halk Sanatları dalında kabul edilen Türkiye’den ilk şehir olma başarını gösterdi ve dünyada bu alanda ağa kabul edilen 37 şehirden biri oldu. Başka bir ifadeyle, Kütahya dünyadaki 37 Zanaat ve Halk Sanatı şehrinden biri olarak tescil edildi.         

Kütahya böylelikle, zanaat ve halk sanatlarıyla büyüyen ve gelişen, sanat ve zanaatı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın temel etkeni olarak benimseyen dünyadaki sayılı şehirlerden biri olarak kabul edildi.    

Kütahya Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2016 yılının başından beri İldeki tüm ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda yapılan ilk başvuruda ağa kabul edilmeyi başaran Kütahya, bu alanda büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı gerek ülkemizdeki gerekse ildeki ilgili tüm kesimlerin gösterdiği büyük özveri sonucunda gerçekleşti.         

 

Söz konusu ağa başvuruyu Kütahya Belediyemiz gerçekleştirdi ve Kütahya’mızı ağda Kütahya Belediyesi temsil etmektedir. Kütahya’mızdaki tüm kesimler, üyelik sürecinin her aşamasında tam destek sağlamıştır. Başvuruda Kütahya Belediyesinin ortağı olan ve başvuru sürecinin koordinasyonunu üstlenen Zafer Kalkınma Ajansı da, ağa üyelik sonrasında Yürütme Organı ve Resmi UNESCO Temas Noktası görevlerini yerine getirmektedir.         

 

Başvuru sürecinde şehirde zanaat ve halk sanatları ile ilgili tüm aktörler arasında önemli bir sinerji oluşturulmuş olup ağa üyelik sürecinde de bu iş birliği artarak devam edecektir. Şehrin tüm yerel dinamikleri ile birlikte ve koordineli olarak ulusal çapta yürütülen çalışmalar, Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehri olarak ilân edilmesiyle birlikte uluslararası arenaya da taşınmıştır. Bundan sonraki hedefimiz şehrin yüzyıllardır devam ettirdiği kültürünün ve değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve bir iyi örnek uygulaması olarak yaygınlaştırılmasıdır.         

 

Yaratıcı Şehirler Ağı’na üye olmak, Kütahya’nın şehir olarak el sanatıyla, kültürüyle, müziğiyle, halkıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim kurumlarıyla, idaresiyle kısacası şehrin yaşam tarzıyla yaratıcılık üzerine kurulu bir sanat ve zanaat şehri olduğunu tescil etmektedir. Çini sanatı, zaten 2016 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine dâhil edilmişti, burada da Kütahya’mızın rolü büyüktü. Kütahya için “dünyanın çini başkenti” ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Ancak Kütahya’yı UNESCO Yaratıcı Şehri yapan kriter sadece dünyaca ünlü çinisi değil, şehrin sahip olduğu tüm zanaat ve halk sanatları ve bunların şehrin sosyoekonomik ve kültürel dokusuna işlenerek şehrin sürdürülebilir kentsel gelişiminde oynadığı kritik roldür. Bu üyelikle birlikte, ilimizdeki tüm sanatların uluslararası ölçekte bilinirliği de artacaktır.         

 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmak Kütahya’mız için büyük bir başarıdır. Ancak farkındayız ki bu başarı bizim için yeni bir yolun başıdır. Artık bir dünya şehri olmanın getirdiği sorumlulukların ve atmamız gereken adımların farkındayız. Belediyemizle, iş adamlarımızla, sanatçılarımızla, STK’lerimizle, Kütahya’nın tüm kesimleriyle birlik içerisinde, il olarak tüm bu sorumlulukların gereğini yerine getirmek durumundayız.         

UNESCO Yaratıcı Şehirlerinden biri hâline gelmenin orta ve uzun vadede hedeflenen potansiyel kazanımları şu şekildedir:    

- Kütahya’daki el sanatlarında markalaşmanın ve üretilen katma değerin arttırılması,     
- Kütahya çinisi markasının oluşturulması, pazarlanmasını ve tanınırlığının arttırılması,     
- Turizm sektörünün canlandırılması, turist sayısının arttırılması ve turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi,   
- İlde yürütülen ve planlanan diğer proje ve çalışmalara bütünleyici olacak çarpan ve katalizör etkisi yapması,   
- İlin ulusal ve uluslararası ölçekte prestij ve tanınırlığının arttırılması, ulusal ve uluslararası aktörlerle iş birliğinin geliştirilmesi,
- Kütahyalı çini usta ve üreticilerinin tanınırlıklarının ve ihracat potansiyellerinin arttırılması,         
- Şehrin marka şehre dönüştürülmesidir.           

Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil edilmesine ilişkin çalışmalara 2016 yılı Şubat ayında başlanmıştır. Başvuru dosyasının teslim edildiği 2017 yılı Haziran ayına kadar yürütülen faaliyetler 2 başlıkta incelenebilir. Bunlar başvuru dosyasının hazırlanması ve ilgili ulusal ve uluslararası aktörlerle bir araya gelinmesidir. Geçmiş faaliyetler araştırılmış, ildeki mevcut durum incelenmiş, 6 adet proje belirlenmiş ve dosyaya son hâli verilmiştir. Başvuru dosyasının hazırlanması ve hazırlık sürecine ilişkin eylem planının oluşturulması amacıyla iki kez Odak Çalışma Grubu toplantısı, üç kez de Adaylık Komitesi toplantısı düzenlenmiştir. Odak Çalışma Grubu katılımcılarıyla başvuru dosyasının eksiksiz tamamlanmasını garanti altına almak adına iki adet UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çalıştayı düzenlenmiştir. Böylelikle hazırlık sürecinde yedi adet geniş kapsamlı çalıştay ve toplantı gerçekleştirilerek şehrin ilgili tüm kesimleriyle bir araya gelinmiş ve istişareler gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO Milli Komisyonunun görüşleri de alınarak başvuru dosyasına son hâli verilmiştir.   

İlgili ulusal ve uluslararası aktörlerin görüşlerini almak amacıyla UNESCO Milli Komisyonuna, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Dışişleri Bakanlığına ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.          

Uluslararası alanda farkındalık oluşturmak için birçok ziyaret ve etkinlik düzenlenmiştir. 16-23 Temmuz 2016 tarihleri arasında Japonya’da yer alan Sasayama Belediyesi ve Kanazawa Belediyesine, 10-16 Aralık 2016 tarihleri arasında ABD’deki New York Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ve Santa-Fe Belediyesine, 7-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Güney Kore’nin Icheon Belediyesine ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 21-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da organize edilen Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılım sağlanmış, ayrıca Kütahya Belediyesi tarafından kapanış yemeği organizasyonu düzenlenmiştir. 27-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Paris’te UNESCO Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi, UNESCO Yaratıcılık Bölümü Direktörü ve UNESCO Genel Direktör Yardımcısı ziyaret edilmiştir. 12 Eylül 2017 tarihinde UNESCO Genel Merkezinde “Kütahya’da Çini Sanatı ve Kültürel Mirasın Korunması” başlıklı konferans düzenlenmiştir. 9-14 Ekim 2017 tarihlerinde DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunun düzenlediği Çini Festivali kapsamında Mozambik temsilcileri şehrimizde ağırlanmıştır.       

Ağa üye olunduktan sonra uluslararası işbirliği çalışmalarına devam edilerek tüm ilgili kurumların işbirliğinde şehirde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.


İşitme Cihazları
bursa teknik servis
İşitme Cihazları
https://medium.com/@aleynakeles.seo/soft-starter-4a878506bde0
https://medium.com/@aleynakeles.seo/soft-starter-4a878506bde0
humidification systems
ankara lazer epilasyon
bursa teknik servis
Doğal Diş Beyazlatma
Ses Hastalıkları Tedavileri
ankara web tasarım şirketleri
gülüş estetiği
3’lü Tablo
Soft Starter Fiyat
Dünya Haritası Tablo
3’lü Tablo
Ses Hastalıkları Tedavileri
ankara gülüş estetiği
Doğal Diş Beyazlatma
Supla
Özelde Diş Dolgu Fiyatları
ankara gülüş estetiği
ankara web tasarım
ankara web design
o нас
concasseur
Дробилка
otomatik briket makinesi
parke taşı makinesi
briket üretim tesisi
bims makinası
briket fiyatları
kilit taşı fiyatları
Özelde Diş Dolgu Fiyatları
los pesos de los bloques de hormigon
cinder block vs concrete block
dış cephe iskelesi
dış cephe iskele sistemleri
kalıp altı iskele
betonarme kalıp sistemleri
scaffolding and formwork systems
exterior scaffolding
formwork systems
bez çanta toptan
nonwoven çanta toptan
nonwoven çanta toptan
bez market çantası
küresel ısınma nedenleri ve sonuçları
su kirliliği nedir nasıl önlenebilir
küresel iklim değişikliği
nonwoven bag
non woven bags wholesale
tote bags
n95 mask features
wholesale tote bag
evde bakım
evde serum
ergoterapi
yatalak hasta bakımı
evde vertigo tedavisi
ankara dermatoloji uzmanı
cilt kanseri
atopik dermatit
soğutma sistemleri
soğuk oda paneli
nemlendirme sistemleri
soğuk hava deposu
soğuk oda panelleri
soğuk oda panelleri
humidification systems
cold storage manufacturing
işitme cihazı
kulak çınlaması
işitme cihazı markaları
tinnitus
sol kulak çınlaması
işitme cihazı ankara
işe giriş sağlık raporu
adana sağlık raporu
gezici isg aracı
tam teşekküllü sağlık raporu
iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır
iş sağlığı ve güvenliği
soft starter
aucom soft starter
endüstriyel elektrik ve otomasyon sistemleri
tv screen protector for eyes
75 inch tv screen protector
samsung tv screen protector
samsung tv screen protector
screen protector for tv
65 inch tv screen protector
tv screen protector
boleta de honorarios electrónica
plataforma de facturacion
desarrollo de software a la medida en chile
iot solutions
mobile crusher
mobile crusher
konkasör
konkasör
erkek lazer epilasyon
erkek lazer epilasyon
kırma eleme tesisi
kırma eleme tesisi
Un concasseur
Un concasseur
mobile crushing and screening
mobile crushing and screening
konkasör
konkasör
How is Interlocking Paving Stone Produced
How is Interlocking Paving Stone Produced
Parquet Manufacturing Plant
Parquet Manufacturing Plant
Pierre de câble électrique
Pierre de câble électrique
Cold Room PVC Strip Curtains
Cold Room PVC Strip Curtains
Diş Teli Tedavisi
Diş Teli Tedavisi
profesyonel lazer epilasyon aleti fiyatları
Whatsapp Web
Whatsapp Web
Whatsapp Web İndir
Whatsapp Web İndir
yasaklı sitelere nasıl girilir
yasaklı sitelere nasıl girilir
Soft Starter
Soft Starter
Otomatik Sigorta
Otomatik Sigorta
Zirkonyum Kaplama
Zirkonyum Kaplama
Kanal Tedavisi
Kanal Tedavisi
kaplama diş pişmanlığı
kaplama diş pişmanlığı
diş temizletmek zararlı mı
diş temizletmek zararlı mı
en kaliteli zirkonyum markası
en kaliteli zirkonyum markası
diş eti şişmesine ne iyi gelir
diş eti şişmesine ne iyi gelir
uykuda diş sıkma bitkisel tedavi
uykuda diş sıkma bitkisel tedavi
geçmeyen diş eti iltihabı
geçmeyen diş eti iltihabı
ankara kiralık iskele
ankara kiralık iskele
plywood ölçüleri
plywood ölçüleri
Endüstriyel tip radyal vantilatör
Endüstriyel tip radyal vantilatör
kalıp çeşitleri
kalıp çeşitleri
iskele kurulumu
iskele kurulumu
kalıp çeşitleri
kalıp çeşitleri
çelik kalıp fiyatları
çelik kalıp fiyatları
boru iskele
iskele hesabı nasıl yapılır
:iskele kalıp
:iskele kalıp
üroloji doktoru
3m Privacy Screen
3m Privacy Screen
70 İnch Tv Screen Protector
70 İnch Tv Screen Protector
With Our Screen Protector Your Tv Will Be Free From Scratches And Have A Longer Life Span
With Our Screen Protector Your Tv Will Be Free From Scratches And Have A Longer Life Span
Tv Screen Guard
Tv Screen Guard
restoratif diş tedavisi
restoratif diş tedavisi
ankara diş hekimi
Voltmetre
Voltmetre
En Yakın Diş Hastanesi
En Yakın Diş Hastanesi
ankara lazer epilasyon
ankara lazer epilasyon
lazer epilasyon ankara
lazer epilasyon ankara
Otomasyon Sistemleri
Otomasyon Sistemleri
Ayrancı Diş Kliniği
Ayrancı Diş Kliniği
Diş Eti Çekilmesi
Diş Eti Çekilmesi
Bursa Teknik Servis
Bursa Teknik Servis
Tek Diş İmplant Fiyatları 2024
Tek Diş İmplant Fiyatları 2024
ankara seo uzmanı
ankara seo uzmanı
friday offset
friday offset
Siyah Eşofman
Siyah Eşofman
Radyal Fan
Radyal Fan
Briket Makinası
Briket Makinası
Gezici İSG Aracı
Gezici İSG Aracı
Diş Teli Ankara
Diş Teli Ankara
osgb adana
osgb adana
Bursa Teknik Servis
Bursa Teknik Servis
İmplant Fiyatları
İmplant Fiyatları
endodonti ne demek
endodonti ne demek
Bursa Bosch Servisi
Bursa Bosch Servisi
seo
seo
seo
seo
seo
seo
seo
seo
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Endüstriyel Fan Fiyatları
Endüstriyel Fan Fiyatları
İmplant Uygulamaları
İmplant Uygulamaları
Elde Egzama
Elde Egzama
Dış Cephe Platform İskele Fiyatları
Dış Cephe Platform İskele Fiyatları
Endüstriyel Fan
Endüstriyel Fan
Diş Teli
Diş Teli
Teeth Before Veneers
Teeth Before Veneers
Endosteal Implant
Endosteal Implant
industrial cooler
industrial cooler
Cold storage
Cold storage
shear wall formwork
shear wall formwork
Siyah Sweatshirt
Siyah Sweatshirt
Erkek Eşofman Takımı
Erkek Eşofman Takımı
Şeffaf Diş Teli
Şeffaf Diş Teli
Mobil Sağlık Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmetleri
İşyeri Hekimliği
İşyeri Hekimliği
Polo Yaka Sweatshirt
Polo Yaka Sweatshirt