Türk İslam Eserleri Müzesi
 
Türk İslam Eserleri Müzesi, Selimiye Külliyesi kapsamında yer alan Dar-ül Tedris Medresesinde 1971 yılında yeniden düzenlenmiştir. Müzede, pehlivan eşyaları, Tekke eşyaları, işleme ve levha ürünler, silahlar, Osmanlı çini ve seramikleri, saraydan kalan mutfak eşyaları, ahşap eşyalar sergileniyor.
 
 
 Avlu

Artık yok olmuş olan XV. y.y. mezarlıklarından toplanarak müzeye getirilen mezar taşı örnekleri sergilenmektedir. Ayrıca az sayıda örneği kalan yeniçeri mezar taşı örnekleri de, mezar taşı koleksiyonu içinde yer alır. Balkan Harbi'nde kullanılan yemek arabaları ile top ve gülleler de bahçede sergilenmektedir.
 
 
Galeri
 
Edirne'deki cami, hamam, çeşme vb. yapılara ait yazıtlar, tamir kitabeleri, Bab'üs Saade kapısı üzerinde yer alan arma ile 19.y.y. sonuna ait Edirne evlerinin ahşap tavan göbekleri vardır.
 
 
Tekke Eşyaları Odası

Bu salonda tekkelerin kapatılmasıyla halk evlerine verilen çeşitli eşyalar sergilenmektedir. (Eskiden Edirne'de bulunan kırk dört tekkeden Kaleiçindeki Güreşçiler tekkesi aynı zamanda Pehlivanlık ve Kahramanlık Müzesiymiş).

Duvarlarda ise çeşitli tekkelerden (Kadiri, Gülşeni, Rufai, Halveti, Celveti, Bayrami, Sadi, Nakşibendi, Sümbüli, Melami ve Mevlevi) gelen el yazması kevhaların en eskisi XVI. yüzyılda yaşamış ünlü hattat Şeyh Hamdullah'a aittir. XVII - XIX. yüzyıllara ait olanları da vardır.

Niş vitrinlerinde ise Edirne Muradiye Mevlevihanesinin fotoğrafları, son şeyhi Ahmet Selahattin Efendi'nin seccadesi, ayrıca pazarcı maşası, Mevlevi sikkesi ve tesbihleri; başka vitrinlerde kudümler, çalpareler, ney, rebab, keskül, şifa tasları, teberler, zikr tesbihleri (binlik, beşyüzlük, doksan dokuzluk), zincirli topuzlar, XVII - XIX. yüzyıllara ait el yazması Kur'an-ı Kerimler, dua kitapları, murakka, Kur'an sureleri vardır.
 

Kapının karşısında Bayazıt II Külliyesine ait oyma, kakma ve geçme teknikleri ile yapılmış görkemli iki kapı kanadı ile aynı külliyenin mumhanesinde yapılmış çok iri mumlar sergilenmektedir.
 
Kırkpınar Odası

Efsaneye göre Rumeli kuşatması sırasında güreş tutan yiğitlerden kırkının güreşerek ölmelerinin anısına her yıl yapılan Kırkpınar güreşlerinin ünlü güreşçileriyle "Türk gibi kuvvetli" deyimini dünyaya duyuran başpehlivanların fotoğrafları bu odada sergilenmektedir. Ayrıca Kırkpınar ağası giysileriyle güreşçi aşyaları da vardır.
 
 
Ağaç İşleri Odası

XVIII. y.y.'a ait yazı ve para çekmeceleri, Edirne kari yüklük, çeyiz sandıkları, sedef kakmalı yazı masası, geçme tekniğinde yapılmış şamdan altı sergilenmektedir. Çeşitli Ahşap Eserler sergilenmektedir.
 
Çorap Odası

Prof. Dr. Özden VURAL tarafından müzemize bağışlanmış olan Anadolu'nun çeşitli yörelerinden toplanmış yün çoraplar sergilenmektedir. Üzerlerindeki çeşitli figürlerle birçok mesaj iletilmektedir.
 
 
Mutfak Eşyaları Odası

Duvarda çeşitli aplikler, nazarlık için kullanılan geyik boynuzları, Edirne Sarayı'nın mutfak eşyalarından mangallar, imbikler, büyük tencereler, kömürlükler, semaver, feberler, tavalar, oklavalar, karafilden zemzemlik ve kahve takımları sergilenmektedir.
 
 
Cam Eşya Odası

XVIII. yüzyıla ait kristal sürahiler, çeşm-i bülbüller, kristal şerbet bardakları, şadanlar, sedef kakmalı misafir odası takımı. Edirneli hanımların kanaviçe tekniğinde kozadan yapılmış resimlikleri vardır.
 
 
Porselen ve Keramik Odası

XVIII. yüzyılın sonunda XIX. yüzyılın başına ait Çanakkale Keramikleri ve testileri, erken Osmanlı devri keramikleri, XV, XVI ve XVII yüzyıllara ait Osmanlı devri keramikleri, XVIII. ve XIX. yüzyıllara ait ağızlık, lüleler, porselen aşure sürahileri, şerbet bardakları, kapaklı porselen sahanlık ve şerbet peşkirleri sergilenmektedir.


Ölçü Aletleri Odası

Edirne niş vitrinlerde çeşitli mum makasları, şamdanlar, fenerler, ateş körükleri, havanlar, sebil tasları, sahanlar, çeşitli kaşıklar, ayrıca vitrinde el kantarları, astronomiyle ilgili yükselti tahtaları, kum saati, okka ve arşınlar sergilenmektedir.
 
 
Balkan Harbi Odası

Balkan Harbi anısına hazırlanan bu odada Balkan Harbinde Edirne müdafii Şükrü Paşa'nın fotoğrafları, savaşta kullanılan kanlı sancak, Edirne'lilerin savaş sırasında yedikleri süpürge tohumundan yapılmış ekmek ve çeşitli alaylara ait sancaklar bulunmaktadır.


Silah Odası

Duvarlarda XVII. yüzyıla  ait çelik üzerine altın kaplama tezyinatlı kolçaklar, kılıçlar, arbaletler (ok atıcı), oklar, ok kandilleri; vitrinlerde miğfer, altın kakmalı XVIII. yüzyıla ait kudümler, kılıçlar, kamalar, XVII. ve XVIII. yüzyıllara ait tezhipli yaylarla oklar vardır. Köşelerde ayakta yeniçeri mankenleri bulunmaktadır.

 
Sarayiçi Odası

1973 yılında Edirne Sarayiçi kazısından çıkan Edirne Sarayı'na ait XVII. yüzyıl duvar çinileri parçaları ile XVI. yüzyıla ait seramik tabaklar vardır. Bu tabakların içinde en önemlisi başka bir örneği Fransa'da Louvre Müzesi'nde bulunan elinde kargı tutan yeniçeri figürlü XVIII. yüzyıla ait Kütahya işi tabaktır. Ayrıca XVIII.yüzyıl Kütahya çinileri ve Edirne Sarayı'na ait gravürler de sergilenmektedir.
 

İşleme ve Levhalar Odası

Duvarlarda kıl testeresiyle oyulmuş ağaçtan ve fildişi 19.y.y.'a ait levhalar, atlas üzerine ipekle işlenmiş levhalar, al kumaş üzerine aplike edilmiş pul koleksiyonları, vitrinler içersinde, yazı işlemeli peşkir, çevre ve örtüler vardır. Nişanlıya gönderilen bu peşkir ve çerçeveler bir tür sessiz anlaşma aracıdır, mektup görevi yaparlar, çevrelerine beyitler işlenmiştir. Ayrıca 19.y.y.'a tarihlenen, İstanbul'da bir kurulun önünde içten fırça sokularak yazılmış cam sürahi de bulunmaktadır. Bunun içinde boncuklu küçük bir rahle ve Kur'an-ı Kerim vardır.


İLETİŞİM

Adres: Zehrimar Cami Sok., Edirne Merkez/Edirne
Telefon: 0284 225 1625