Kırşehir Müzik Alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den Dâhil Olan İlk Şehir Oldu
Kırşehir’in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Müzik Alanındaki Başvurusu Olumlu Sonuçlandı. Kırşehir Müzik Alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den Dâhil Olan İlk Şehir Oldu. 

Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir Valiliği ve şehrimizdeki ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile Kırşehir Belediyesi tarafından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında dâhil olmak için yapılan başvuru olumlu sonuçlandı ve Kırşehir, müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den dahil olan ilk şehir olmayı başardı. 

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Aralık ayından itibaren Kırşehir’in başvurusu için hazırlık çalışmalarını yürüttüğü konu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleşen Nisan ayı Ajans Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alınarak, Yönetim Kurulu tarafından başvuru sürecinin hızlandırılması ve desteklenmesi kararı verildi. Bu karar doğrultusunda, 4 Nisan 2019’da ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çağrısına Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir Valiliği ve şehrimizdeki ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile Kırşehir Belediyesi tarafından müzik alanında başvuru yapıldı. Başvuru sürecinin koordinasyonunu üstlenen Ahiler Kalkınma Ajansı uzmanları proje hazırlama esnasında ilgili kurumların katılımı ile iki odak grup toplantısı ve çalıştay düzenledi. Gerçekleştirilen odak grup toplantılarında ve çalıştayda kurumların görüşleri ve fikirleri de alınarak başvuru formu oluşturuldu. Proje başvuru formunda Kırşehir’in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu ile Abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras, yerel ve ulusal anlamda tanınan müzik üstatları vurgulandı. Başvuru sürecinin ilk aşaması ve ön şartı olan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ndan Kırşehir’in başvurusunu destekler nitelikteki onay mektubunun alınmasının ardından, şehrimizin başvurusu 30 Haziran 2019’da UNESCO’nun Paris’te bulunan ilgili birimin değerlendirmesine sunuldu. 30 Ekim 2019 tarihinde açıklanan başvuru sonuçlarına göre Türkiye’den UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olan iki ilden birisi Kırşehir oldu. Afyonkarahisar gastronomi alanında ağa dâhil olurken, Kırşehir ise müzik alanında Türkiye’den ağa kabul edilen ilk şehir oldu. 

Başvurunun kabulü ile Kırşehir’in sahip olduğu müzik kültürünün, şehrin sosyoekonomik ve kültürel dokusuna işlenerek şehrin sürdürülebilir kentsel gelişiminde önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Ayrıca bu üyelik sonucunda dünyadaki diğer müzik şehirleri ile de ortak faaliyetler yürütülmesi ve şehrimizin müzik kültürünün uluslararası ölçekte bilinirliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UNESCO Creative Cities Network), UNESCO tarafından 2004 yılında oluşturulmuş olup, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir. Bu girişim, sürdürülebilir kentsel kalkınma için stratejik unsur olarak yaratıcılığın belirlendiği şehirler arasında uluslararası işbirliğini geliştirmek amacını taşımaktadır. Fikirler ve yenilikçi uygulamalar laboratuvarı olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, Birleşmiş Milletlerin 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) gerçekleştirilmesine somut katkı sağlamaktadır. Ağ bu katkıyı politika geliştirme sürecinde kadınlar, gençler ve toplumun kırılgan kesimleri dâhil tüm paydaşların katılımıyla sağlar. Şehirler ağa katılarak; iyi uygulamaların paylaşımı, sürdürülebilir kalkınma planlarında kültür etkileşimini ve kültürel yaşama katılımın teşviki ve işbirliği gelişimi için çalışmayı taahhüt ederler. 

Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirler tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı endüstri sektörü tercihlerine göre seçilebilecek 7 tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda söz konusu ağda bulunan 72 ülkeden 180 şehir, aynı amaçlar doğrultusunda hep birlikte çalışmaktadırlar. Bu amaçlar; şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılmak için kendi kalkınma strateji ve planlarının merkezine yaratıcılığı ve kültür endüstrisini yerleştirme ve uluslararası düzeyde aktif olarak iş birliğidir. 30 Ekim 2019 tarihi itibarıyla ağa 66 şehir daha katılmıştır. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında Türkiye’den ise 30 Ekim 2019 tarihinde ağa dâhil olan Kırşehir ve Afyonkarahisar dâhil olmak üzere 6 şehir yer almaktadır. Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar “gastronomi şehri”, İstanbul “tasarım şehri”,  Kütahya “zanaat ve halk sanatları şehri” ve Kırşehir ise “müzik şehri” olarak UNESCO tarafından tanınmıştır.