Hepsi birbirinden kıymetli olan Safranbolu Evleri’nden bir tanesi. Orijinalliğini koruyarak ayakta kalması ve 18.-19. yüzyıllardaki Türk toplumu yaşayış biçimini günümüze aktarması nedeniyle önemi daha da pekişiyor. 18. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilen yapı, Türk toplumunun kültürünü, geçmişini gözler önüne seren birçok unsurla donatılmış.


Safranbolu Evleri’nin güzel bir örneği olan konağın sahibi Hacı Mehmet Efendi’dir. Safranbolu’da kışla kumandanı yarbay Hacı Mehmet Efendi, halk arasında, sahip olduğu rütbeye karşılık gelen "Kaim-Makam" adıyla anılmaktadır ve bu yüzden konak da halk arasında yarbay rütbesinin Türkçesi olan “Kaim-Makam” diye anılır. Günümüzde de restorasyonu tamamlandıktan sonra kaymakam evi olarak ziyarete açılmış.


Konak Safranbolu evlerinin özelliklerini sunuyor. Giriş bölümünde yer alan mutfak, avludan çıkılan bahçe, üst katta yer alan odalar dönemin özelliklerini yansıtıyor. Sofa bölümünde sergilenen bindallılar, sofadan açılan odalarda yer alan kına gecesi canlandırması Safranbolu’nun geleneklerini günümüze taşımasındaki hassasiyetinin de birer örnekleri.


Safranbolu çarşısında Hıdırlık Yokuşu sokagındadır.