Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 183 Numaralı Ek Maddesi ile kurularak, 18 Mayıs 2018 tarihinde Gazi Üniversitesinden aktarılan birimlerle kurulmuştur. Gerçekleştirilen bu yeni düzenleme ile Gazi Üniversitesine bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi, Edebiyat Fakültesi,Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Polatlı İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı , Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanmış ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.

Fakülteler
Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi
Polatlı İlahiyat Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Turizm Fakültesi

Devlet Konservatuvarı
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Enstitüler
Lisas Üstü Eğitim Enstitüsü

Yüksekokullar

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Tapu Kadastro Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu