GİRESUN MÜZESİ

TARİHÇESİ

Giresun ilinin arkeolojik ve etnografik eserlerinin bir araya getirildiği Giresun Müzesi, kalenin doğu eteğinde denize yakın konumda yer alır. Yapı, 18. yüzyılda yerel Rum halk tarafından yaptırılmış Gogora Kilisesi adıyla anılan eski bir kilisedir. 1923 yılına kadar kilise işlevini sürdürmüş, 1948-1967 yılları arasında hapishane olarak kullanılmış, 1982-1988 yılları arasında restore edilmiştir. Dikdörtgen biçimli yapı, bazilikal planın merkezi kubbe ile üst örtüsünün tamamlandığı haç planını taşır. Kilisenin yapımında kullanılan sarı renkli kalker taşı Giresun çevresindeki taş ocaklarından çıkarılmıştır. Yapının girişi batı yönündedir. Ana kapının iki yanında kabartma sütun profili ve alınlık bölümü burma sütunce ile bezenmiştir. Kapının çevresi çift sıra dikdörtgen ve saç örgüsü motifiyle çevrelenmiştir. Yapının diğer iki yapısında ikiz sütun ve sütunceler kullanılmıştır. Kuzey kapısında "S" kıvrımlı sahte kemer uçları ile diş kesimi süslemeler dikkat çeker. Güney kapısında süsleme öğesi olarak burç motifi görülür.


Gogora Kilisesi, iki sütun dizisiyle üç sahına ayrılmıştır. Sahınların üzeri beşik tonoz örtülüdür. Sütun başlıkları İon tarzındadır. Sütun kaideleri yerel özellik taşır. Ana apsis ve yanlardaki birer apsis çıkıntısı hareketli bir dış cephe düzeni sağlamaktadır. Sütunlar ve iç cephe duvarlarındaki taşıyıcılarda siyah renkli volkanik taş malzeme kullanılmıştır. Yapının yüksek kasnaklı merkezi kubbesinde 12 pencere yer alır. İç mekanda İsa resmi ile dört sütun tasviri dikkat çeker.


Kilise binasının kuzeyinde "Papaz Evi" olarak adlandırılan, daha geç tarihli olduğu düşünülen bir yapı bulunmaktadır. Papaz Evi'nin batı duvarına bitişik olarak inşa edilmiş birbirine paralel iki mekandan oluşan Mahzen bulunmaktadır. Kilise binasının güney, Papaz Evi'nin batı duvarında birer çeşme yer almaktadır. Papaz Evi, günümüzde müzeye ait İdare Binası olarak düzenlenmiştir. Tarihi kilise binası ve mahzen bölümü müze koleksiyonuna ait eserlerin sergilendiği birimlerdir. Giresun Müzesi'nde sergilenen eserlerin en eskisi, MÖ 3000 yıllarına tarihlenmektedir. Müze koleksiyonunu ağırlıklı olarak Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı devirlerine ait çeşitli eserler oluşturmaktadır. Bunların arasında pişmiş toprak heykelcikler ve kaplar, mimari parçalar, amphoralar, sikkeler, Erikliman Kurtarma Kazısı'na ait buluntular yer alır. Müzenin etnografya koleksiyonu, 19. yüzyıla tarihlenen giyim, mutfak ve hamam eşyaları, silahlar, kilimler ve takılardan oluşmaktadır. Giresun Müzesi Haftanın Hergünü 08,00-17,00 saatleri arasında ziyarete açıktır.


İLETİŞİM

Kale Mh.  28100 Giresun
0454 212 1322