DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ
Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde, 2020 yılında toplam 83 adet unsuru bulunmaktadır. Bunlardan 77 tanesi Kültürel Miras, üç tanesi karma listede, üç tanesi doğal miras olarak yer almaktadır.