ÇANKIRI MÜZESİ  

TARİHÇESİ
 
 
Çankırı Müzesi'nin ilk çekirdeği, Eski Halk Eğitim Başkanı Şükrü Dölen ve Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tarafından çevreden toplanmış 116 parçalık eserle oluşturulmuştur. Bunların muhafazası ve sergilenmesi için bir müzeye ihtiyaç duyulması üzerine, başlatılan çalışmalar sonucu 16 Mayıs 1972 yılında M. Ziya Kaleli tarafından Halk Eğitim binasının alt katının bir bölümünde mevcut koleksiyon sergilenmiş ve böylece Çankırı'nın ilk Arkeoloji ve Etnografya Müzesi faaliyete geçirilmiştir. Çalışmalarını 1976 yılına kadar bu binada yürüten Müze, Halk Eğitim binasının yıkılıp yerine 100. Yıl Kültür Merkezi yapılması nedeniyle Çankırı Lisesi'nin bir sınıfı depo haline getirilmiş ve müzenin büro faaliyetleri burada yürütülmüştür. 100. Yıl Kültür Merkezi'nin yapımı tamamlanınca müze, Kültür Merkezi'nin ikinci katına taşınarak 23 Ağustos 1981 tarihinde ziyarete açılmıştır.
 
Anadolu'nun diğer kesimlerinde yaşamış olan medeniyetlerin izlerine bu bölgede de rastlanmaktadır. Müzede Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi eserleri sergilenip tanıtılmaya çalışılmaktadır.
 
Müzenin teşhir salonunda arkeolojik ve etnografik eserler birlikte sergilenmektedir.
 
Arkeoloji bölümünde Eski Tunç, Hitit, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Sergilenen eserler arasında pişmiş toprak kaplar, kemik, cam, boncuk, bronz aletler ve süs eşyaları, gözyaşı ve koku şişeleri, tıp aletleri, ağırşaklar, kandiller, iğneler, yüzük kaşları ve çeşitli heykel parçaları bulunmaktadır.
 
Etnografya bölümünde ise, Çankırı ve çevresine ait çeşitli dokumalar, el işlemeleri, hat sanatı örnekleri, baskı kalıpları, kıyafetler, silahlar, süs eşyaları ile günlük hayatta kullanılmış olan çeşitli eserler teşhir edilmektedir. 
 
Salonun doğusunda Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara hattında cephane taşımış olan tarihî bir kağnı sergilenmektedir. Cam eserler sergi salonunda ise Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çeşitli cam eserler bulunmaktadır.
 
Binanın dışındaki tretuvar üzerinde ise çeşitli medeniyetlere ait aslan heykelleri, mezar stelleri, mil taşları, mimari parçalar, yazıtlar ve zahire küpleri yer almaktadır.
 
 
100. Yıl Kültür Merkezi 
Tel : (0376) 213 02 04 
Faks : (0376) 212 25 63