Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Paşa Köprüsü civarındadır. Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek hizmete sunulan yapı, plan ve süsleme bakımından 18. yüzyıl Osmanlı sivil mimarîsinin güzel bir örneğidir.

Bu yapı 1800'lü yılların başında Reşit Bey üzerine kayıtlı görünmektedir. Yapı Reşit Bey'in dedesi Ahmet Paşa ya da onun babası Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış olsa gerektir.

İki katlı olan yapının alt katı kesme taşlardan, üst katı ise ahşap ağırlıklı kerpiç malzemelerinden yapılmıştır. Alt katta ahır, ambar gibi bölümleri bulunan eve bahçeden taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Taş merdivenin simetrik bölümünün yok olması binanın bazı bölümlerinin de yok olduğunu göstermektedir.

Üst katta bahçeye bakan geniş bir eyvan bulunmaktadır. Eyvanın tavan kısmı süsleme ve ahşap işçiliği bakımından önemlidir. Çatı saçakları oymalı ağaç işçiliği bakımından güzel bir örnek teşkil eder. Eyvanın sol başındaki baş odada bulunan yüklük, dolap, pencerelerdeki işlemecilik ve tavandaki altın-gümüş varak işlemeciliği ve bitkisel motiflerle yapılan süslemeler çok güzeldir. Pervazların tümünde kalem işi süslemeler vardır. Tavan ortalarında altıgen yıldızlar bulunmaktadır.

 

Değirmenler Mahallesi, Burdur Ticaret Lisesi yanı
Tel : (0248) 233 10 42 
Faks : (0248) 233 87 63