ALEVİ BEKTAŞİ RİTÜELİ SEMAH

Anadolu Alevi-Bektaşi, cem’lerinde icra edilen ‘‘on iki hizmet’’ ten biri olan ve ‘‘cem’in asli unsurlarından sayılan semahlar, cem aşıkları zakir’lerin çaldığı saz eşliğinde söylenen sözlere bağlı olarak, ‘‘semahçı’’ adı verilen hizmet sahipleri tarafından, müziğin ritmine uyularak yapılan mistik ve estetik vücut hareketleridir.

Belli bir disiplin içinde ve kadın erkek birlikte icra edilen semahlardaki el hareketleri ile bazı duruş biçimlerinin sembolik anlamları vardır. Semahlar, içeri semahları (tarikat semahları) ve dışarı semahları (avare semahları) olmak üzere iki gruba ayrılır.

Türkiye’de yaygın olarak bilinen semahlar şunlardır: Gönüller Semahı, Kırklar Semahı, Hubyar Semahı, Turnalar Semahı vb. Alevi Bektaşi Ritüeli: Semah, 2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının temsili listesi’ne kayıt ettirilmiştir.