TUTAP
( Türkiye Tanıtma Platformu) Ülkemizin Ulusal ve Uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapan, projeler üreten ve kendi insanımızın tarihimizi kültürümüzü kaliteli materyallerle tanımalarını sağlayan, bu çerçevede girişimlerde bulunan ve faaliyetlerine devam eden bir oluşumdur.

TUTAP, Ülkemizin tanıtımı misyonu ile hareket eden, ticari bir yapılanması olmadan faaliyetlerini sürdüren, turist sayısını ve milli gelirimizi artırarak ekonomiye katkı sağlamayı kendisine hedef olarak belirleyen, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi tanıtım odaklı değerlendiren bir sivil toplum kuruluşudur. Bu çerçevede bir çok projeyi başarı ile tamamlayıp bazılarını sürdüren TUTAP, başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, farklı Bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler ve STK'lar ile işbirliği yaparak ülkemizin uluslar arası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir.

TUTAP DAYANAĞI
” 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. maddesinin f bendi:  “Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla, kişilerle, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlar ve protokol ile oluşturdukları birliktelikleri”  ifade eder.
” 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25. maddesinde “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.
” 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği 94. maddesinde “Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

ONUR KURULU: Onur Kurulunda yer alan değerli isimler, TUTAP Uluslararası ödülüne layık görülen ve TRT'de Dünya Mirası Türkiye Programına katılan isimlerden oluşmaktadır.
DİĞER KURULLAR: Kültür Sanat, Basın, Akademik kurullar ile yurt içi, yurt dışı tüm temsilciler, koordinatör ve danışmanlar tamamen gönüllük esasına göre destek vermektedirler. 
 
TUTAP FAALİYETLERİ
 
1. Ülkemizde bulunan UNESCO dünya Mirası unsurlarının bütün kategorilerinde yer alan tüm unsurlarımızı kapsayan "Dünya Mirası Türkiye" Projesi ile birlikte birçok tanıtım materyalleri hazırlamaktadır.
2. Türkiye’mizin UNESCO unsurlarının yer aldığı ve adaylık sürecinde olan miraslarımızın da kapsamlı olarak tanıtıldığı " Dünya Mirası Türkiye " programı TRT Haber kanalında yayınlatmaktadır.
3. Asıl, aday ve Somut olmayan dünya miras unsurlarımızın uluslararası alanda yer alan en büyük turizm fuarlarında kapsamlı olarak tanıtılması hususunda Bakanlıklar ve STK’lar ile işbirliği yaparak katılım sağlamakta, ülkemizin tanıtımına katkı vermektedir.
4. Tüm dünya miras unsurlarımızın toplu ve münhasıran yer aldığı tanıtım materyallerini farklı dillerde hazırlamakta, ilgili Kurumlar ve STK’lar ile paylaşmakta. AB Bakanlığımız ve Yunus Emre Enstitüsü ile yapılacak işbirliği neticesinde farklı ülkelerde kültürel miraslarımızı tanıtma imkânları sağlamaktadır..
5. Gençlerimizin ve çocuklarımızın ülkemizde yer alan dünya miras unsurlarımızı daha iyi tanımalarına yönelik çalışmalar yapmakta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol ile gençlik merkezlerinde bu amaca yönelik faaliyetler yürütmekte.
6. 10 ar dakikalık tanıtım filmleri hazırlayarak yurt dışında büyük bir seyirci kitlesi olan TRT AVAZ kanalında bu filmler yayınlatılmaktadır.
7. Yurt dışına İhracat yapacak firmalarımız adına Türkiye’mizin tanıtım materyalleri farklı dillerde tasarlanmakta, yurt dışına gidecek Bürokrat ve işadamlarımızın mevkidaşlarına hediye edecekleri prestij yayınları da yine farklı dillerde hazırlanmaktadır.
8. Türkiye’nin tarihsel, kültürel ve doğal zenginliklerini, dünya miraslarını kapsamlı olarak tanıtan ve farklı dillerde kullanılabilecek TUTAP’ın resmi İnternet sitesi ve tanıtım portalı tamamlanmış olup, kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak envanter çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız talep eden tüm kurum ve kuruluşlara, STK’lara ile iş dünyasından firmalarımızla verilecek linkler ile paylaşılacaktır.
9. Ülkemizin tanıtımında duyarlılığı artırmak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve aktif yer almalarını teşvik edecek kamu spotları adına, tanınmış sanatçı, bürokrat ve iş adamlarımızın katılımı ile Türkiye Sevdasına bir Yürek de siz katın sloganına yer verilecek hazırlıklar yapılmaktadır.
10. Geleneksel olarak yapılan Uluslararası ödül töreni ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan, farklı kesimlerden yerli ve yabancı değerli şahsiyetlere ödül verilmektedir
11. TUTAP Tarafından yürütülen "DÜNYA MİRASI TÜRKİYE" Projesi kapsamında hazırlanan tanıtım materyallerinin de dağıtılacağı özel sergiler açılmakta, bu çerçevede Kalkınma Ajanslarımız ile Yerel yönetimlerle kaynak sağlanıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği yapılmaktadır.
12. Türkiye’nin en önemli Tanıtım dergisi, TUTAP’ın yayın organı Birinci Dergisi, Misyonu doğrultusunda Ülke tanıtımına katkı sağlamaya devam etmekte ve başta bütün havalimanlarımız olmak üzere önemli mecralarda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
13. TUTAP tarafından Türkiye tanıtımının doğru ve etkili yapılarak hedef kitlelere ulaştırılması neticesinde, Ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesine de katkı sağlanmaktadır. Bu sayede Ülkemize yatırım yapmak isteyen, ticari ilişkilerini güçlendirmek isteyen kesimlerin gözünde pozitif imaj ve güven kazanımlarda elde edilmektedir. 
14. Kültür ve turizm alanında, sivil toplum kuruluşları ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapılması kuruluş amacında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile somut işbirliği yapmak, TUTAP’ın misyonuna uygun ve Ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan bir Sivil toplum kuruluşu olduğunun göstergesidir. Bu çerçevede Bakanlığımız ile TUTAP arasında 2019 yılında işbirliği protokolü yapılmıştır.
15. TUTAP, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçileri Projesini başlatmış olup, hedef 2021-2022 yıllarında 5 milyon vatandaşımız ile Türkiye dostu yabancıların donatılarak birer Kültür ve Turizm elçisi olmasıdır. Bu çerçevede yurt içinde ve dışında yoğun ilgi ve katılımlar olmaktadır.
16. TUTAP, Turizm çeşitliliği bakımından Dünya'nın en zengin Ülkesi olan Türkiye'mizin, Yurt dışında özellikle Dünya Miras alanları, Gastronomi, İnanç merkezleri, Kış ve yaz Turizmi, sağlık Turizmi, Kültür Turizmi alanlarında hak ettiği düzeyde tanıtılması adına çalışmalar yürütmekte ve temsilcilikler oluşturmaktadır.
 
TUTAP, ÜLKEMİZİN TANITIMINI SOSYAL BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRMEKTE, BU ÇERÇEVEDE FAALİYETLERİNİ TÜRKİYE SEVDASIYLA SÜRDÜRMEKTEDİR. TUTAP HER ZAMAN MİLLİ DEĞERLERE SAHİP BİR DURUŞ SERGİLEYEREK VE BU DEĞERLERE BAĞLILIKLARINI BEYAN EDEN KİŞİLER İLE TÜRKİYE'MİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYOR.
                   
 
TUTAP 12 YILDA NELER YAPTI?
 
1. UNESCO Dünya Miraslarımızın tanıtılması adına “DÜNYA MİRASI TÜRKİYE” projesini hazırladı.
2. 5 yıl boyunca TRT Avaz ve TRT Haber kanallarında “DÜNYA MİRASI TÜRKİYE” Programını hazırladı.
3. 4 Kültürel mirasımızın UNESCO Dünya miras geçici listesine alınması sürecinde dosyaları ilgili yerel yönetimlerle işbirliği yaparak hazırladı ve Bakanlık birimlerine sundu ( Sarıkaya Roma Hamamı, Harput Tarihi Şehri, Eshab-ı Kehf Külliyesi, Beypazarı Tarihi Şehri). İki Kültürel mirasımızın da geçici listeye alınması sürecinde öncülük yaptı. ( Ankara Hacı Bayram Camii, Bodrum Kalesi )
4. 2016 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı ile birlikte TRT de yayınlanan programda tanıtma seferberliğini başlattı.
5. Türkiye’nin Dünya miras alanlarının tanıtıldığı 2018 Almanya Berlin ITB fuarında 125 metrekarelik stantla katılımını gerçekleştirdi ve örnek stant seçilerek yüzbinlerce ziyaretçiye tanıtım materyalleri dağıttı. Aynı yıl Kiev ve Moskova fuarlarında Bakanlık standında materyal dağıtımları yaptı.
6. Uluslararası boyutta ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumlarına ödüller dağıtılan 5 organizasyon gerçekleştirdi.
7. Türkiye’nin Kültür ve Turizm elçileri projesini başlattı. Bu çerçevede kamuoyunu ülke tanıtımında duyarlı hale getirip bilgilendirmek amaçlı tanınmış isimlerin yer aldığı kısa spot tanıtım filmleri hazırladı. 
8. Tarihi gerçekleri yansıtan, doğru bilgi ve belgelere dayalı, farklı dillerde, uluslararası alanda ülkemizin tanıtımı amacına yönelik belgesel çalışmalarına başladı ve bu çerçevede 2020 yılında 4 tanesini tamamladı.
9. Ülkemizin tanıtımı adına Bütün dünya miras alanlarımızın tanıtıldığı 18 adet katalog, broşür ve kitapçıklar hazırladı.
10. Birçok şehrimizin uluslararası alanda daha iyi tanıtılabilmesi adına 12 kriterden oluşan “MARKA ŞEHİR” çalışmasının hazırlıklarını tamamladı.
11. Tüm şehirlerimizin farklı dillerde tanıtıldığı, kültürel, tarihi, doğal ve yöresel zenginliklerimizin yer aldığı yeni internet sitesi hazırladı.
12. Yurt dışı tanıtımlarında kullanılacak 1 dakikalık, 30 ve 10 saniyelik kısa tanıtım filmlerin çekimlerine başladı.
13. Türkiye de ve Dünya da ilk kez UNESCO unsurlarının tanıtımlarının yapıldığı, Türkçe ve İngilizce Kitapçıkların ücretsiz dağıtıldığı 45 panodan oluşan ve 81 ilimizin tamamında açılması planlanan kalıcı sergi çalışmasını başlattı.
 
 TÜRKİYE TANITMA PLATFORMU TEMEL KRİTERLERİ
 
1. Vatanımıza ve bayrağımıza olan bağlılık
2. Milli değerlerimizi, ilkelerini benimsemek ve uygulamak 
3. Tarihi, Kültürel, Yöresel ve doğal zenginliklerimizi tanıtmak ve korumak
4. TUTAP çatısı altında Siyasi ve ideolojik faaliyet yapmamak
5. Projelere sponsor temini dışında, Ticari kazanç ve rant oluşturacak girişimlerde bulunmamak
6. Kendi İnsanlarımızın Ülke tanıtımında duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlamak
7. Ülkemizin uluslararası alanda marka değerini yükseltmek
8. Yöresel ve bölgesel ayrım yapmadan tüm il, ilçe ve beldelerimizi tanıtmak
9. Dünya miras alanlarımızı artırmak adına çalışmak, mevcutları tanıtmak ve korumak
10. Amaçlarına uygun olarak Kamu Kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, yerel yönetimler ve STK’Lar ile işbirliği yapmak


TUTAP, BAĞIŞ VE SPONSORLUK DESTEK TALEBİ

Türkiye tanıtma platformu TUTAP, 14 yıldır kamu desteği, sponsorluk ve bağış almadan Türkiye sevdalılarının destekleri ile faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemizin tanıtımı adına yürüttüğümüz birçok projenin sağladığı pozitif sonuçlar ile Türkiye ekonomisine, sosyal yaşama, istihdama sürekli destek olduk. Ulusal ve uluslararası alanda elde ettiğimiz başarılı sonuçlar ile Ülkemizin marka değerine ve vizyonuna değer katmanın her zaman onurunu yaşadık. TUTAP olarak elde ettiğimiz kurumsal değerin üzerimize daha büyük sorumluluklar yüklemesi neticesinde, projelerimizin hedef kitlelere ulaşarak ülkemize daha büyük kazanımlar sağlaması ve TUTAP’ın güçlendirilmesi hususunda, vatandaşlarımızdan, STK’lardan, kurumlarımızdan ve iş insanlarımızdan duyarlılık ve destek talebinde bulunuyoruz.
Dünya Mirası Türkiye projesi kapsamında yürütülen tüm faaliyetler ve tanıtım çalışmaları sonucunda, yaklaşık olarak 5 milyon turist sayısı ile 5 milyar dolar milli gelirin ekonomiye kazandırılmasına, TUTAP olarak doğrudan katkımız olmuştur. Bu çerçevede 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımıza 2400 adet görüntü, 440 adet fotoğraf, 2021 yılında foto safari organizasyonumuzdan TGA’ya 400 adet en seçkin fotoğraflar teslim edilmiştir. Yayın sponsorumuz olan TRT’nin Avaz ve Haber kanallarında 7 yıl süre ile Ülkemizin tanıtımlarını yapan TUTAP, 2018 yılında ilk kez UNESCO miras alanlarımızın yer aldığı dev stantlarda Uluslararası alanda Dünya’nın en önemli turizm fuarlarına katılarak milyonlarca tanıtım materyallerini dağıtmıştır. Bu çerçevede 2019 yılında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek turist sayısı ile milli gelire ulaşılmasına çok büyük katkı sağlamıştır.
 Tüm ülke sevdalılarını bu heyecana ortak olmaya ve dünyadaki saygınlığımızı artırmak adına güç birliği oluşturmaya davet ediyoruz. Herkes kendi imkânları doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile Türkiye Tanıtma Platformuna katkı sağlasın ki, bizlerde yürüttüğümüz faaliyetlerle Devletimizin bu alanda yürüttüğü çalışmalara sivil bir birliktelikle destek olalım. Unutmayalım ki Türkiye’nin saygınlığı Turizmin yaygınlığı ile daha fazla artar.

Saygılarımla,

FİKRET YILDIZ
TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı