TUTAP
( Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu) Ülkemizin Ulusal ve Uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapan, projeler üreten ve kendi insanımızın tarihimizi kültürümüzü kaliteli materyallerle tanımalarını sağlayan, bu çerçevede girişimlerde bulunan ve faaliyetlerine 2008 den itibaren devam eden bir oluşumdur.

TUTAP, Ülkemizin tanıtımı misyonu ile hareket eden, ticari bir yapılanması olmadan faaliyetlerini sürdüren, turist sayısını ve milli gelirimizi artırarak ekonomiye katkı sağlamayı kendisine hedef olarak belirleyen, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi tanıtım odaklı değerlendiren bir sivil toplum kuruluşudur. Bu çerçevede bir çok projeyi başarı ile tamamlayıp bazılarını sürdüren TUTAP, başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, farklı Bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler ve STK'lar ile işbirliği yaparak ülkemizin uluslar arası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına, siyaset üstü bir anlayış bilinci ve milli değerlerimize bağlı olarak katkı sağlamaya devam etmektedir.

TUTAP DAYANAĞI
” 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. maddesinin f bendi:  “Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla, kişilerle, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlar ve protokol ile oluşturdukları birliktelikleri”  ifade eder.
” 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25. maddesinde “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.
” 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği 94. maddesinde “Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

YİK VE ONUR KURULU: Yüksek İstişare Kurulu ( YİK ) ile Onur Kurulunda yer alan değerli isimler, TUTAP Uluslararası ödülüne layık görülen, TUTAP ile işbirliği yapan, birlikte proje yürüten, Kültür ve Turizm Elçisi Beratı alan, ayrıca kendilerine yapılan teklifi kabul eden ve TUTAP Başkanı Fikret Yıldız'ın TRT'de hazırlayıp sunduğu Dünya Mirası Türkiye Programına katılan isimlerden oluşmaktadır. YİK ve Onur kurulumuzda yer alan değerli şahsiyetlerin yasal yükümlülükleri olmamakla beraber, özellikle Ülkemize hizmet eden, Türkiye'mizin ve şehirlerimizin tanıtımına, markalaşmasına katkı veren kişilerden oluşmasını önemsiyoruz. Tecrübeleri, liyakatleri ve birikimlerinden istfade etmeyi beniseyen anlayışımız ile TUTAP içerisinde siyasi kimlikleri olsada, bu çatı altında siyasi söylemlerin olmamasına, tamamen Ülkemizin tanıtımına, milli değerlerimize bağlı, birlik ve beraberliğimizi önemseyen değerlerimizin yer alması hususunda hassasiyet gösteriyoruz.
 
DİĞER KURULLAR: Kültür Sanat, Basın, Akademik kurullar ile yurt içi, yurt dışı tüm temsilciler, koordinatör ve danışmanlar tamamen gönüllük esasına göre destek vermektedirler.  

TUTAP FAALİYETLERİ

1. Ülkemizde bulunan UNESCO dünya Mirası unsurlarının bütün kategorilerinde yer alan tüm unsurlarımızı kapsayan "Dünya Mirası Türkiye" Projesi ile birlikte birçok tanıtım materyalleri hazırlamaktadır.
2. Türkiye’mizin UNESCO unsurlarının yer aldığı ve adaylık sürecinde olan miraslarımızın da kapsamlı olarak tanıtıldığı " Dünya Mirası Türkiye " programı TRT Haber kanalında yayınlatmaktadır.
3. Asıl, aday ve Somut olmayan dünya miras unsurlarımızın uluslararası alanda yer alan en büyük turizm fuarlarında kapsamlı olarak tanıtılması hususunda Bakanlıklar ve STK’lar ile işbirliği yaparak katılım sağlamakta, ülkemizin tanıtımına katkı vermektedir.
4. Tüm dünya miras unsurlarımızın toplu ve münhasıran yer aldığı tanıtım materyallerini farklı dillerde hazırlamakta, ilgili Kurumlar ve STK’lar ile paylaşmakta. AB Bakanlığımız ve Yunus Emre Enstitüsü ile yapılacak işbirliği neticesinde farklı ülkelerde kültürel miraslarımızı tanıtma imkânları sağlamaktadır.
5. Gençlerimizin ve çocuklarımızın ülkemizde yer alan dünya miras unsurlarımızı daha iyi tanımalarına yönelik çalışmalar yapmakta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol ile gençlik merkezlerinde bu amaca yönelik faaliyetler yürütmekte.
6. 10 ar dakikalık tanıtım filmleri hazırlayarak yurt dışında büyük bir seyirci kitlesi olan TRT AVAZ kanalında bu filmler yayınlatılmaktadır.
7. Yurt dışına İhracat yapacak firmalarımız adına Türkiye’mizin tanıtım materyalleri farklı dillerde tasarlanmakta, yurt dışına gidecek Bürokrat ve işadamlarımızın mevkidaşlarına hediye edecekleri prestij yayınları da yine farklı dillerde hazırlanmaktadır.
8. Türkiye’nin tarihsel, kültürel ve doğal zenginliklerini, dünya miraslarını kapsamlı olarak tanıtan ve farklı dillerde kullanılabilecek TUTAP’ın resmi İnternet sitesi ve tanıtım portalı tamamlanmış olup, kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak envanter çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız talep eden tüm kurum ve kuruluşlara, STK’lara ile iş dünyasından firmalarımızla verilecek linkler ile paylaşılacaktır.
9. Ülkemizin tanıtımında duyarlılığı artırmak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve aktif yer almalarını teşvik edecek kamu spotları adına, tanınmış sanatçı, bürokrat ve iş adamlarımızın katılımı ile Türkiye Sevdasına bir Yürek de siz katın sloganına yer verilecek hazırlıklar yapılmaktadır.
10. Geleneksel olarak yapılan Uluslararası ödül töreni ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan, farklı kesimlerden yerli ve yabancı değerli şahsiyetlere ödül verilmektedir.
11. TUTAP Tarafından yürütülen "DÜNYA MİRASI TÜRKİYE" Projesi kapsamında hazırlanan tanıtım materyallerinin de dağıtılacağı özel sergiler açılmakta, bu çerçevede Kalkınma Ajanslarımız ile Yerel yönetimlerle kaynak sağlanıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği yapılmaktadır.
12. Türkiye’nin en önemli Tanıtım dergisi, TUTAP’ın yayın organı Birinci Dergisi, Misyonu doğrultusunda Ülke tanıtımına katkı sağlamaya devam etmekte ve başta bütün havalimanlarımız olmak üzere önemli mecralarda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
13. TUTAP tarafından Türkiye tanıtımının doğru ve etkili yapılarak hedef kitlelere ulaştırılması neticesinde, Ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesine de katkı sağlanmaktadır. Bu sayede Ülkemize yatırım yapmak isteyen, ticari ilişkilerini güçlendirmek isteyen kesimlerin gözünde pozitif imaj ve güven kazanımlarda elde edilmektedir. 
14. Kültür ve turizm alanında, sivil toplum kuruluşları ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapılması kuruluş amacında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile somut işbirliği yapmak, TUTAP’ın misyonuna uygun ve Ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan bir Sivil toplum kuruluşu olduğunun göstergesidir. Bu çerçevede Bakanlığımız ile TUTAP arasında 2019 yılında işbirliği protokolü yapılmıştır.
15. TUTAP, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçileri Projesini başlatmış olup, hedef 2021-2022 yıllarında 5 milyon vatandaşımız ile Türkiye dostu yabancıların donatılarak birer Kültür ve Turizm elçisi olmasıdır. Bu çerçevede yurt içinde ve dışında yoğun ilgi ve katılımlar olmaktadır.
16. TUTAP, Turizm çeşitliliği bakımından Dünya'nın en zengin Ülkesi olan Türkiye'mizin, Yurt dışında özellikle Dünya Miras alanları, Gastronomi, İnanç merkezleri, Kış ve yaz Turizmi, sağlık Turizmi, Kültür Turizmi alanlarında hak ettiği düzeyde tanıtılması adına çalışmalar yürütmekte ve temsilcilikler oluşturmaktadır.

TUTAP, ÜLKEMİZİN TANITIMINI SOSYAL BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRMEKTE, BU ÇERÇEVEDE FAALİYETLERİNİ TÜRKİYE SEVDASIYLA SÜRDÜRMEKTEDİR. TUTAP HER ZAMAN MİLLİ DEĞERLERE SAHİP BİR DURUŞ SERGİLEYEREK VE BU DEĞERLERE BAĞLILIKLARINI BEYAN EDEN KİŞİLER İLE TÜRKİYE'MİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYOR.             
 
TUTAP 15 YILDA NELER YAPTI?
 
1. UNESCO Dünya Miraslarımızın tanıtılması adına “DÜNYA MİRASI TÜRKİYE” projesini hazırladı.
2. 7 yıl boyunca 10 dakikalık TRT Avaz ve 30 dakikalık TRT Haber kanallarında “DÜNYA MİRASI TÜRKİYE” Programlarını hazırladı ve yayınlattık.
3. Dört Kültürel mirasımızın UNESCO Dünya miras geçici listesine alınması sürecinde dosyaları ilgili yerel yönetimlerle işbirliği yaparak hazırladı ve Bakanlık birimlerine sundu ( Sarıkaya Roma Hamamı, Harput Tarihi Şehri, Eshab-ı Kehf Külliyesi, Beypazarı Tarihi Şehri). İki Kültürel mirasımızın da geçici listeye alınması sürecinde öncülük yaptık. ( Ankara Hacı Bayram Camii, Bodrum Kalesi )
4. 2016 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı ile birlikte TRT de yayınlanan programda tanıtma seferberliğini başlattık.
5. Türkiye’nin Dünya miras alanlarının tanıtıldığı 2018 Almanya Berlin ITB fuarında 125 metrekarelik stantla katılımını gerçekleştirdi ve örnek stant seçilerek yüzbinlerce ziyaretçiye tanıtım materyalleri dağıttı. Aynı yıl Kiev ve Moskova fuarlarında milyonlarca materyalin dağıtımlarını gerçekleştirdi.
6. Uluslararası boyutta ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumlarına ödüller dağıtılan 5 organizasyon gerçekleştirdik.
7. Türkiye’nin Kültür ve Turizm elçileri projesini başlattık. Bu çerçevede kamuoyunu ülke tanıtımında duyarlı hale getirip bilgilendirmek amaçlı tanınmış isimlerin yer aldığı kısa spot tanıtım filmleri çekimleri başladık. Birçok kişiye elçilik beratı takdim ettik.
8. Tarihi gerçekleri yansıtan, doğru bilgi ve belgelere dayalı, farklı dillerde, uluslararası alanda ülkemizin tanıtımı amacına yönelik belgesel çalışmalarına başladı ve bu çerçevede 2021 yılında 4 tanesini tamamladık.9. Ülkemizin tanıtımı adına Bütün dünya miras alanlarımızın tanıtıldığı 21 adet katalog, broşür ve kitapçıklar hazırladık.
10. Birçok şehrimizin uluslararası alanda daha iyi tanıtılabilmesi adına 12 kriterden oluşan “MARKA ŞEHİR” çalışmasının hazırlıklarını tamamladık.
11. Tüm şehirlerimizin farklı dillerde tanıtıldığı, kültürel, tarihi, doğal ve yöresel zenginliklerimizin yer aldığı yeni internet sitesi hazırladık.
12. Yurt dışı tanıtımlarında kullanılacak, 1 dakikalık ve 5 dakikalık UNESCO Dünya miras listesinde yer alan 21 unsurumuzun tanıtım filmlerini hazırlamaktayız.
13. Türkiye de ve Dünya da ilk kez UNESCO unsurlarının tanıtımlarının yapıldığı, Türkçe ve İngilizce Kitapçıkların ücretsiz dağıtıldığı 45 panodan oluşan ve 81 ilimizin tamamında açılması planlanan kalıcı sergi çalışmasını başlattık. İlkini Eshab-ı Kehf külliyesinde açtık.
14. 2024-2025 öğretim yılında yurt içinde ve dışında birçok üniversitelerde Türkiye’nin UNESCO Dünya miras alanlarının tanıtımı ve iklim değişikliğinin zararlarının ortadan kaldırılmasına yönelik konferans ve paneller organize edilecektir. 
15. 2021 Yılında 19 Dünya Miras alanımızı kapsayan Uluslararası “FOTO SAFARİ” Projesini başlattık, buradan elde ettiğimiz görüntü ve fotoğrafları Bakanlığımız tarafından kurulan TGA ile paylaştık.
16. Gençlik ve spor Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği protokolleri imzaladık.
17. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 2360 adet görüntü ve fotoğrafı, tanımlarda kullanmaları adına teslim ettik.
18. 2018 yılındaki tanıtım başarımızdan ötürü 2019 da Turist sayısı ve milli gelirimizde rekor kırdık.
19. UNESCO Dünya Miras unsurlarımızın tamamının yer aldığı QR kodlu kitapçıklar hazırladık.
20. 46 il ve 27 yurt dışı temsilcilikleri oluşturduk. Yetki Belgesi işlemleri 2024 yılında tamamlanacaktır.
21. 2024 Yılı Ocak ayında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Ajansı TGA ile işbirliği yapılarak 7 kısa filmi teslim ettik.

 TÜRKİYE TURİZM VE TANITMA PLATFORMU TEMEL KRİTERLERİ

1. Vatanımıza ve bayrağımıza olan bağlılık
2. Milli değerlerimizi, ilkelerini benimsemek ve uygulamak
3. Tarihi, Kültürel, Yöresel ve doğal zenginliklerimizi tanıtmak ve korumak
4. TUTAP çatısı altında Siyasi ve ideolojik faaliyet yapmamak
5. Projelere sponsor temini dışında, Ticari kazanç ve rant oluşturacak girişimlerde bulunmamak
6. Kendi İnsanlarımızın Ülke tanıtımında duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlamak
7. Ülkemizin uluslararası alanda marka değerini yükseltmek
8. Yöresel ve bölgesel ayrım yapmadan tüm il, ilçe ve beldelerimizi tanıtmak
9. Dünya miras alanlarımızı artırmak adına çalışmak, mevcutları tanıtmak ve korumak
10. Amaçlarına uygun olarak Kamu Kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, yerel yönetimler ve STK’Lar ile işbirliği yapmak
11. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin Tarihi ve Kültürel zenginliklerini daha kapsamlı tanımaları adına donatılmalarına katkıda bulunmak.
11. Türkiye'nin tanıtım  materyallerini ve Bakanlıkla birlikte işbirliği yapılarak hazırlanan kısa filmlerin Uluslararası alanda yayınlatılmasını sağlamak

BERAT TAKDİMİ

TUTAP Tarafından 2019 yılından itibaren takdim edilen Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratları, Web sitemizden form dolduran Ülkesini, Bayrağını seven, Milli değerlere bağlı her vatandaşımıza, Ülkemizin ulusal ve uluslarararsı alanda tanıtımına katkı sunanlara, ayrıca kamuda görev yapan, yerel makamlarda yer alan yöneticilere, değerli bürokratlarımıza sembolik olarak takdim edilmekte, resmi bir kimliği ve yaptırımı yoktur. Bu beratlarımızı almak için ayrıca bir sınav veye işbirliği yapma kriteri bulunmamaktadır. Ayrıca Ülkemiz ile derin bağları bulunan Ülkelerin yöneticilerine ve Türkiye'nin tanıtımına destek olan şahsiyetlere de özel hazırlanan Kültür ve Turizm Elçisi Beratları takdim edilmektedir.


TUTAP, BAĞIŞ VE SPONSORLUK DESTEK TALEBİ

Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu TUTAP, 15 yıldır kamu desteği, sponsorluk ve bağış almadan Türkiye sevdalılarının destekleri ile faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemizin tanıtımı adına yürüttüğümüz birçok projenin sağladığı pozitif sonuçlar ile Türkiye ekonomisine, sosyal yaşama, istihdama sürekli destek olduk. Ulusal ve uluslararası alanda elde ettiğimiz başarılı sonuçlar ile Ülkemizin marka değerine ve vizyonuna değer katmanın her zaman onurunu yaşadık. TUTAP olarak elde ettiğimiz kurumsal değerin üzerimize daha büyük sorumluluklar yüklemesi neticesinde, projelerimizin hedef kitlelere ulaşarak ülkemize daha büyük kazanımlar sağlaması ve TUTAP’ın güçlendirilmesi hususunda, vatandaşlarımızdan, STK’lardan, kurumlarımızdan ve iş insanlarımızdan duyarlılık ve destek talebinde bulunuyoruz.

Dünya Mirası Türkiye projesi kapsamında yürütülen tüm faaliyetler ve tanıtım çalışmaları sonucunda, yaklaşık olarak 5 milyon turist sayısı ile 5 milyar dolar milli gelirin ekonomiye kazandırılmasına, TUTAP olarak doğrudan katkımız olmuştur. Bu çerçevede 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımıza 2400 adet görüntü, 440 adet fotoğraf, 2021 yılında foto safari organizasyonumuzdan TGA’ya 400 adet en seçkin fotoğraflar teslim edilmiştir. Yayın sponsorumuz olan TRT’nin Avaz ve Haber kanallarında 7 yıl süre ile Ülkemizin tanıtımlarını yapan TUTAP, 2018 yılında ilk kez UNESCO miras alanlarımızın yer aldığı dev stantlarda Uluslararası alanda Dünya’nın en önemli turizm fuarlarına katılarak milyonlarca tanıtım materyallerini dağıtmıştır. Bu çerçevede 2019 yılında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek turist sayısı ile milli gelire ulaşılmasına çok büyük katkı sağlamıştır.

Tüm ülke sevdalılarını bu heyecana ortak olmaya ve dünyadaki saygınlığımızı artırmak adına güç birliği oluşturmaya davet ediyoruz. Herkes kendi imkânları doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile Türkiye Tanıtma Platformuna katkı sağlasın ki, bizlerde yürüttüğümüz faaliyetlerle Devletimizin bu alanda yürüttüğü çalışmalara sivil bir birliktelikle destek olalım. Unutmayalım ki Türkiye’nin saygınlığı Turizmin yaygınlığı ile daha fazla artar.
ankara web tasarim

компакт 120 бетонный завод тоо тан нур шы

concasseur

concasseur

Дробилка

Дробилка

trituradora

briket makinası

parke taşı makinesi

parke taşı makinesi

kilit taşı fiyatları

differences between clay bricks and concrete blocks

how to make lightweight concrete blocks

how to make lightweight concrete blocks

cinder block vs concrete block

how to reinforce concrete block

parquet and briquette machine

parquet and briquette machine

kb36 usine automatiques pour produire des parquets en beton et briques

kiralık iskele

kiralık iskele

dış cephe iskelesi

kalıp sistemleri

ikinci el dış cephe iskele fiyatları

ikinci el dış cephe iskele fiyatları

iskele kalıp sistemleri

iskele kalıp sistemleri

scaffolding and formwork systems

scaffolding and formwork systems

exterior scaffolding

su kirliliği nedir nasıl önlenebilir

non woven bags wholesale

tote bags

wholesale tote bag

wholesale tote bag

evde sağlık hizmetleri

fiziksel meşguliyet terapisi

evde tedavi ve hasta bakımı

yatalak hasta bakımı

ankara dermatolog

saçta egzama

egzama kremi

soğuk hava deposu

soğuk oda paneli

nemlendirme sistemleri

soğuk hava deposu

soğuk hava deposu

cold storage manufacturing

işitme cihazı

kulak çınlaması

sol kulak çınlaması

işitme cihazı ankara

işitme cihazı ankara

ankara işitme cihazı

işe giriş raporları

işe giriş sağlık raporu

adana sağlık raporu

gezici isg aracı

iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır

iş sağlığı ve güvenliği

endüstriyel elektrik ve otomasyon sistemleri

85 inch tv screen protector

flat screen tv protector

plataforma de facturacion

man down


İşitme Cihazları
bursa teknik servis
İşitme Cihazları
https://medium.com/@aleynakeles.seo/soft-starter-4a878506bde0
https://medium.com/@aleynakeles.seo/soft-starter-4a878506bde0
bursa teknik servis
Doğal Diş Beyazlatma
Ses Hastalıkları Tedavileri
3’lü Tablo
Soft Starter Fiyat
Dünya Haritası Tablo
3’lü Tablo
Ses Hastalıkları Tedavileri
ankara gülüş estetiği
Doğal Diş Beyazlatma
Supla
Özelde Diş Dolgu Fiyatları
ankara gülüş estetiği
Özelde Diş Dolgu Fiyatları
Otomatik Sigorta
Otomatik Sigorta
Zirkonyum Kaplama
Zirkonyum Kaplama
Kanal Tedavisi
Kanal Tedavisi
kaplama diş pişmanlığı
kaplama diş pişmanlığı
diş temizletmek zararlı mı
diş temizletmek zararlı mı
en kaliteli zirkonyum markası
en kaliteli zirkonyum markası
diş eti şişmesine ne iyi gelir
diş eti şişmesine ne iyi gelir
uykuda diş sıkma bitkisel tedavi
uykuda diş sıkma bitkisel tedavi
geçmeyen diş eti iltihabı
geçmeyen diş eti iltihabı
ankara kiralık iskele
ankara kiralık iskele
plywood ölçüleri
plywood ölçüleri
Endüstriyel tip radyal vantilatör
Endüstriyel tip radyal vantilatör
kalıp çeşitleri
kalıp çeşitleri
iskele kurulumu
iskele kurulumu
kalıp çeşitleri
kalıp çeşitleri
çelik kalıp fiyatları
çelik kalıp fiyatları
boru iskele
iskele hesabı nasıl yapılır
:iskele kalıp
:iskele kalıp
üroloji doktoru
3m Privacy Screen
3m Privacy Screen
70 İnch Tv Screen Protector
70 İnch Tv Screen Protector
With Our Screen Protector Your Tv Will Be Free From Scratches And Have A Longer Life Span
With Our Screen Protector Your Tv Will Be Free From Scratches And Have A Longer Life Span
Tv Screen Guard
Tv Screen Guard
restoratif diş tedavisi
restoratif diş tedavisi
ankara diş hekimi
Voltmetre
Voltmetre
En Yakın Diş Hastanesi
En Yakın Diş Hastanesi
ankara lazer epilasyon
ankara lazer epilasyon
lazer epilasyon ankara
lazer epilasyon ankara
Otomasyon Sistemleri
Otomasyon Sistemleri
Ayrancı Diş Kliniği
Ayrancı Diş Kliniği
Diş Eti Çekilmesi
Diş Eti Çekilmesi
Bursa Teknik Servis
Bursa Teknik Servis
Tek Diş İmplant Fiyatları 2024
Tek Diş İmplant Fiyatları 2024
ankara seo uzmanı
ankara seo uzmanı
friday offset
friday offset
Siyah Eşofman
Siyah Eşofman
Radyal Fan
Radyal Fan
Briket Makinası
Briket Makinası
Gezici İSG Aracı
Gezici İSG Aracı
Diş Teli Ankara
Diş Teli Ankara
osgb adana
osgb adana
Bursa Teknik Servis
Bursa Teknik Servis
İmplant Fiyatları
İmplant Fiyatları
endodonti ne demek
endodonti ne demek
Bursa Bosch Servisi
Bursa Bosch Servisi
seo
seo
seo
seo
seo
seo
seo
seo
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Endüstriyel Fan Fiyatları
Endüstriyel Fan Fiyatları
İmplant Uygulamaları
İmplant Uygulamaları
Elde Egzama
Elde Egzama
Dış Cephe Platform İskele Fiyatları
Dış Cephe Platform İskele Fiyatları
Endüstriyel Fan
Endüstriyel Fan
Diş Teli
Diş Teli
Teeth Before Veneers
Teeth Before Veneers
Endosteal Implant
Endosteal Implant
industrial cooler
industrial cooler
Cold storage
Cold storage
shear wall formwork
shear wall formwork
Siyah Sweatshirt
Siyah Sweatshirt
Erkek Eşofman Takımı
Erkek Eşofman Takımı
Şeffaf Diş Teli
Şeffaf Diş Teli
Mobil Sağlık Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmetleri
İşyeri Hekimliği
İşyeri Hekimliği
Polo Yaka Sweatshirt
Polo Yaka Sweatshirt
soğuk hava deposu fiyatları
soğuk hava deposu fiyatları
soğuk hava deposu maliyet
soğuk hava deposu maliyet
İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası
İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası
Benim İşletmem
Benim İşletmem
Widex İşitme Cihazları
Widex İşitme Cihazları
En İyi Yatırım Aracı
En İyi Yatırım Aracı
Zirconium Veneers Price Turkey
Zirconium Veneers Price Turkey
Dental Clinic Ankara
Dental Clinic Ankara
Portable Concrete Crusher
Portable Concrete Crusher
hava nemlendirici ne işe yarar
hava nemlendirici ne işe yarar
Ankara Diş Hekimi
Ankara Diş Hekimi
Tekerlekli İskele
Tekerlekli İskele
Chiller
Chiller
Konkasör
Konkasör
Meyve kurutma tesisi
Meyve kurutma tesisi
Samsung Yetkili Servis
Samsung Yetkili Servis
Kaplama Diş
Kaplama Diş
Mobil Sağlık Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmetleri
Somon DNA
Somon DNA
Baymak Servis Bursa
Baymak Servis Bursa
esfera boya
esfera boya
Endüstriyel soğutucu
Endüstriyel soğutucu
Diş Beyazlatma
Diş Beyazlatma