Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP)

DR. NİHAT DİK

Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Başkanı

DR. CEVDET FURAT

Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Üyesi

DR. KEMAL AYDIN

Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Üyesi

DR. TUĞRUL ABACIOĞLU

Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Üyesi

DR. VEYSEL TANER BUDAK

Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Üyesi

ZELİHA DİK

Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Üyesi