Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP)

TURGUT ABACIOĞLU

FİNANS YÖNETİCİSİ

Turgut Abacıoğlu, danışman olarak (1) şirket birleşme ve satın almalar ve (2) şirket
ve teknoloji değerlendirme ve incelemeleri, (3) iş süreci yönetimi, (4) Ar-Ge ve
inovasyon yönetimi, (5) Temiz teknoloji ve enerji işletmeleri / proje yönetimi, (6)
işletme sorunlarına çözüm üretme (7) yurt dışında yeni iş kurma ve yönetme, (8)
pazarlama ve yeni kurulmuş şirket danışmanlığı, (9) iyi ve sağlam bir finans
deneyimi ve iş planları yazma konularında uzmandır.
Çalışma ortamında veya yürütülen projeler sırasında yüksek derecede etik,
odaklanmış ve çözüm odaklı bir şekilde hareket ederken uluslararası finansal ve iş
raporlama standartlarına uyum sağlar.

Anahtar projeler
 Jersey, Channel Island’da yenilenebilir enerji şirketinde iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcılığı,
 Hyderabad, Hindistan’da enerji şirketinin kurucusu, CEO’su ve yönetim kurulu üyeliği,
 Ankara’da İngiliz ve Güney Afrika kökenli madencilik ve enerji şirketinin CEO’su ve yönetim kurulu
üyeliği,
 ABD’de MIT’de kurulan enerji şirketinin, şirket ve teknoloji incelemelerini yaptı ve yatırımcıya
tavsiyelerde bulundu,
 Kanada’da rüzgar enerji santralına şirket evlilikleri yoluyla yatırım yapılması yolunu açan projeyi baştan
sona yönetti,
 ABD P&G ile Türkiye’nin 500 büyük şirketlerinden biri olan tederikcisi arasında tedarik sorunlarını
çözmek için iki ay ABD’de kaldı ve Doğu ABD’de potansiyel ortaklarla görüşmeler yapmak üzere
seyahetler yaptı, rapor hazırladı, finansal analizlerle, ve çözüm üretti
 Ankara’da CEO’luğunu yaptığı şirketin Güney Afrika’nın büyük şirketlerinden DRA Global tarafında satin
alınma işlemleri sırasında yoğun görüşmelere taraf olarak katıldı,
 Kanada’da ABD’nin anahtar teknoloji şirketlerinden birinde bölge müdürü olarak hizmet verdi.
İş iletişimi gereksinimlerini gerektiği gibi raporlama, analiz etme ve yönetme, iş sorunlarını çözme ve
çeşitlendirilmiş kültürel ortamlarda en iyi sonuçları sağlamada şeffaf ve güvenilir bir şekilde çalışma kapasitesine
sahiptir.
Ayrıca, konuşmacı ve mentor olarak hizmet vermektedir, şu anda Üniversiteler ve liselerde öğrencilere Sanayi 4.0
üzerine seminerler vermektedir.
Kısa özgeçmiş
Turgut Abacioglu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İstanbul Türkiye ) mezun olduktan sonra, NETAS dahil
(NORTEL Canada'ya bağlı) Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon mühendisliği firması olan çeşitli firmalarda
mühendislik ve yönetim alanlarında hizmet vermiştir. NORTEL Canada'dan NETAŞ'a teknoloji transferi yapan ve
daha sonra yeni kurulan bölümün direktörlüğüne atanan bir ekibin liderliğini üstlendi.
Daha sonra, 1986'da ailesiyle birlikte Kanada'ya göç etti. Kanada'daki Nortel, Mitel ve Intellitech (ABD)
şirketlerinde sırasıyla mühendis, proje yöneticisi ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.
Yüksek lisansını Ottawa, Ontariodaki Carleton Üniversitesinde Teknoloji ve Yenilik Yönetimi (TIM) bölümünde
tamamladı. TIM programı, Ottawanın ileri teknoloji başlangıç şirketlerini desteklemek için kurulmuş bir lisans

programıydı – o zaman quot;Silikon Vadisi Kuzey quot; olarak anılan şirketlerin yönetici ihtiyaçlarını karşılamak ve
kuruluşun kurumsal hayatının ve stratejilerinin genel yönetimi konusunda eğitim vermek için kurulmuş bir
programdı. Turgut Abacıoğlu lisansüstü programını 2002 yılında tamamladı.
Turgut Abacıoğlu, 2003 yılında Türkiyeye geri döndü. Daha sonra, Jersey, İngilterede bulunan Channel Island’da
Jersey’de, Yenilenebilir Enerji Şirketinde (www.earthpowergroup.com) yaklaşık iki buçuk yıl boyunca iş
geliştirmeden sorumlu VP olarak görev yaptı.
Daha sonra Ankara'da BM Holding'de Yabancı Yatırımlar Direktörü olarak görev yaptı ve Kanada, ABD,
Bulgaristan ve Güney Afrika'da yatırım projeleri yürüttü. Bu süre zarfında, Kanada'daki bir Rüzgar Enerjisi
Santralinin satın alma sürecinin tamamını yönetti. Buna ek olarak, ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde
(MIT) kurulan bir enerji şirketinin ve onların kümes hayvanları atıklarından enerji üretimi teknolojileri konusunda
şirket ve teknoloji incelemelerini yatırımcı adına inceleme yapmıştır. Tüm bu çalışmaların temeli olan ilgili belgeleri
LinkedIn -https: //goo.gl/K9skFD adresinde bulabilirsiniz.
Daha sonra bir buçuk yıl boyunca Haydarabad, Hindistan'da kaldı ve burada bir enerji mühendisliği şirketi kurdu,
genel müdür ve yönetim kurulu üyesi oldu. İşe aldığı 15 kişiyi Türkiye'ye getirdi ve ana şirketin personelinin
eğitilmesini sağladı. Nispeten küçük yatırım maliyeti ile verimli bir organizasyon oluşturmada ve şirket
politikalarının hazırlanmasında, ana şirketi desteklemek için Hindistan'da yasal bir yapı oluşturulması konusunda
olağanüstü bir başarı sağladı.
Hindistan'dan döndükten sonra, Turgut Abacıoğlu, Afrasia Miningamp; Energy A.Ş'de çeşitli üst düzey pozisyonlarda
bulundu. (bir İngiliz şirketi) ve son bir buçuk yıl Afrasia Şirketi Genel Müdürlüğü'nden sorumlu olmuştur. Aralık
2015';te bu görevinden istifa etti.
Turgut Abacioglu, Güney Afrika’nın değerli şirketlerinden DRA Global’ın (www.draglobal.com) Türkiye'de
Afrasya'yı satın alma müzakerelerinin bir parçasıydı. 2015 yılında Johannesburg'daki DRA Genel Merkezi'nde bu
konuda yapılan çalışmlara katıldı.
Afrasia’ şirketinden istifa yolu ile ayrıldğından bu yana yerli ve yabancı firmalara çeşitli alnlarda danışmanlık
hizmetleri vermektedir. Son zamanlarda, Türkiye’nin 500 büyük şirketi arasında gösterilen ve ABD’de kurulu P&G
şirketiin tedraikcisi olan Gulsan Holding'in ABD'deki faaliyetlere başlaması için araştırma ve strateji belirleme
çalışmaları yaptı aynı zamanda P&G ile tedarik sorunlarına çözüm üretti. Çeşitli raporlar ve analizlerle çalışmalarını
tamamladı.
CEO olarak çalıştığı firmalarda, Turgut'un şirket finansal sistemlerinin yakından takibini, yönetimini ilgili konularda
yorumlar, incelemeler yapılmasını sağlamış, bu konularda önemli deneyimlere sahiptir. Finansal tabloları - gelir
tablosu, bilanço ve nakit akışı tablosu inceleme ve ayrıca bir şirketin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme ve finansal
raporlama (IFRS) birikimlerine sahiptir.
Turgut Abacioğlu, Kanada ve Türk vatandaşlığını taşımaktadır ve Kuzey Amerika';da NYC Maratonu da dahil olmak
üzere altı uluslararası maraton koşmuştur.