Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP)

PROF.DR. KURTULUŞ KARAMUSTAFA

Kayseri Üniversitesi Rektörü

Aslen Kastamonu kütüğüne kayıtlı olan Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, 22 Ocak 1969 Zonguldak doğumludur. 1986 yılında Bolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesini bitirdi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi İ. İ. B. F. Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. T. C. Yükseköretim Kurulu Bursu ile Strathclyde Üniversitesi İskoçya Otelcilik Okulu’nda doktora öğrenimine devam etti. Ağustos 1999’da Turizm İşletmeciliği alanında doktora derecesini alarak yurda döndü. Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Haziran 2000’de yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Erciyes Üniversitesi bünyesinde 2006 yılında doçentliğini aldı. Bu kurumda öğretim üyeliğinin yanında Nevşehir İ.İ.B.F.’si dekan yardımcılığı, Nevşehir TİOYO Müdür Yardımcılığı, Nevşehir MYO Müdürlüğü, YÖK-İSOV İcra Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, YÖK-MYO Geliştirme Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı görevini asaleten yürütmeye devam etmektedir. 14. Ulusal Turizm Kongresi’nin Danışma Kurulu Üyesi ve Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Birçok ulusal ve uluslar arası dergilerde hakemlik, bilimsel toplantılarda bilim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmekte olup, turizm ve otel işletmeciliği alanında pek çok ulusal ve uluslararası yayınları mevcuttur. 2018 yılında Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.