Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP)

PROF. FEHMİ YILMAZ

İstanbul Medeniyet Üni. Tarih Bölümü

Doktorasını Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamlayan Fehmi Yılmaz, 2001-2004 yılları arasında Rusya’nın Petersburg Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Çalışmaları Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi üzerine yoğunlaşan Fehmi Yılmaz’ın esas ilgi alanı Osmanlı tarım tarihidir. Kırım Hanlığı üzerine de çalışmaları bulunan Yılmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalışmaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında Osmanlı Türkçesi dersleri vermiştir.