Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP)

PROF. DR. CEVDET AVCIKURT

Balıkesir Üni. Turizm Fak. Dek

Cevdet Avcıkurt, 1968 yılında Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Büyükyanık Köyü’nde doğmuştur. İlköğretimini Büyükyanık İlkokulu’nda, ortaöğretimini Kaynarca Lisesi’nde tamamlamıştır. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu kazanan Avcıkurt, 1988 yılında bu okuldan birincilikle mezun olmuştur. 
Üniversite yıllarında turizm sektöründe fiilen en alt kademeden orta düzey yöneticiliğe kadar görevler yapan Avcıkurt, mezun olduğu okulda 25 Kasım 1988 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, aynı yıl Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında yüksek lisans çalışmalarına devam etmiştir. Yüksek lisans ders aşamasını tamamladıktan sonra, tez aşamasında çalışmalarını bırakıp 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı bursunu kazanarak 1990 yılında İngiltere’ye gitmiş ve 1992 yılında University of Surrey’de yüksek lisansını tamamlamıştır. Kasım 1992’de yurda dönmüş ve Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, aynı okulda Eylül 1994’de Öğretim Görevlisi olarak görev yapmış ve 1997 yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında “Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türk Turizmi-Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Avcıkurt, 04 Eylül 1997 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Yardımcı Doçentliğe atanmış, 1998-1999 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde askerliğini yedek subay olarak tamamlamış ve 22 Aralık 2000 tarihinde Turizm İşletmeciliği Eğitimi alanında doçent ve 15 Haziran 2006 tarihinde ise profesör unvanını almıştır. 
Üniversitenin değişik kademelerinde yöneticilik görevlerinde bulunan Avcıkurt, 20 Kasım1996 ile 21 Mart1998 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 04 Eylül 1999 ile 07 Mart 2003 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 13 Kasım 2001 tarihinde Balıkesir Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Merkezi (BABİM)’i kurarak 2007 yılına kadar Merkezin Müdürlüğü’nü de yürüten Avcıkurt, 17 Eylül 2003 ve 23 Aralık 2013 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 07 Mart 2003 ile 09 Eylül 2013 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Yüksekokul Müdürü olarak görev yapan Avcıkurt, 01 Aralık 2003 ile 25 Mart 2014 tarihleri arasında Yüksekokulda Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmüştür. 25 Nisan 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne dönüşmesiyle birlikte 20 Ağustos 2013 tarihine kadar vekaleten, 20 Ağustos 2013 tarihinden itibaren de asaleten Fakülte Dekanı olarak görev yapmaktadır. 07 Mart 2003 yılından beri Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Başkanlığı, ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Balıkesir Üniversitesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanı Geçici Akademik Teşvik Komisyonu üyeliği, Ceza Kurulu asil üyeliği, Akademik Yükseltilme ve Atama Komisyonu üyeliği ve Kalite Komisyonu üyeliği gibi görevleri de bulunan Avcıkurt, 25 Mart 2014 tarihinden itibaren Fakültenin Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. 
Avcıkurt’un TUADER (Turizm Akademisyenleri Derneği) yönetim kurulu üyeliği ile Balıkesir Üniversitesi’nden Mezunlar Derneği, TİYADER (Turistik İşletme Yöneticileri, Personeli ve Avrupa Birliği Turizm Personeli İle İlişkiler Derneği) ve AMFORTH (World Association for Hospitality and Tourism Education and Training-Dünya Ağırlama ve Turizm Eğitim Birliği) gibi bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır.
Ulusal projeler ile uluslararası Avrupa Birliği projelerinde görev almış ve proje yürütücülükleri yapmış olan Avcıkurt, 2010 yılında T.C. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Kişisel Hizmetler Eğitim ve Öğretim Temel Alanında Komisyon Üyesi olarak da görev yapmıştır. 
Avcıkurt; turizm sosyolojisi, tanıtma, turizm pazarlaması, turizm politikası ve planlaması, Avrupa Birliği ve turizm gibi alanlarda çalışmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış 130’dan fazla eseri bulunan Avcıkurt’un “Turizm Sosyolojisi” , “Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme” ve “Avrupa Birliği’nde Turizm ve Türkiye” isimli yayımlanmış kitapları ile, “Turistik Ürün Çeşitlendirmesi”, “Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C” ve “Tourism, Environment and Sustainability”, adlı kitaplarda editörlükleri bulunmaktadır. Çok sayıda kitap bölüm yazarlığı da bulunan Avcıkurt turizm alanında birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir.
İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen Avcıkurt, evli ve iki çocuk babasıdır.