Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP)

Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, Sosyal, Kültürel, Tarihi, Turizm, Tanıtım, Spor, Yardımlaşma ve Dayanışma alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Çocuklarımızın ve Gençlerimizin kendi Tarihimizi ve Kültürümüzü kaliteli materyallerle tanımaları adına projele hazırlar etkinlikler düzenler. Ülkemizdeki tüm UNESCO Dünya miraslarımızı ulusal ve uluslarararası alanda tanıtılması hususunda TV Programları hazırlar ve bu çerçevede çalışmalar yürütür, ilgili kamu kurumları ve STK'lar ile işbirliği yapar.
 
YÖNETİM KATEGORİLERİ HAKKINDA

ONUR KURULU; 
 TUTAP Uluslarararsı ödül töreninde Ülkemizin tanıtımı adına sağladığı katkılardan ötürü ödüle layık görülenler, TRT Haber de Dünya Mirası Türkiye Programında konuk olanlar ile Turizm alanında başarılarıılı çalışmalara imza atan kişilerden oluşmakta olup, kurumsal ve resmi bir bağı bulunmamaktadır. Genel Başkan ve Başkan Yardımcısı dışında tüm Temsilcilerimiz, Danışmanlarımız ve Koordinatörlerimiz gönüllülük esasına göre Derneğimize katkı sağlamakta olup resmi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

İŞ DÜNYASI İSTİŞARE KURULU; Ülkemizin Vizyonuna değer katan, kendi iş alanlarında başarısını kanıtlamış, TUTAP Uluslarararsı ödül töreninde yer almış, Türkiye'mizin tanıtımında duyarlı iş adamlarımızın ve iş kadınlarımızın yer aldığı bir oluşumdur. Bu çerçevede kendilerinin önerileri, tecrübeleri ve destekleri beklenmekte olup resmi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.
 
BAĞIŞ : Derneğimize bağış yapmak isteyenler ile Projelerimize Sponsorluk desteği vermek isteyen kişi ve Kurumların meil adresimizden başvuru yapmaları rica olunur.

ÜYELİK : Ülkemizin Tanıtımına destek olmak isteyen, siyasi ve ticari beklentisi olmayan, Türkiyemizin tanıtımını sosyal bir sorumluluk olarak gören şahıs ve tüzel kişilikler üyemiz olabilirler. 

UYARI: Geçmiş dönemde Turizm ve Tanıtma Platformu Derneğimizde gönüllü olarak yer alıp, ilkelerimize uymayacak hareketler içerisinde oldukları tespiit edilip bağlantıları iptal edilen kişilerin yaptıkları yasal olmayan veya illegal faaliyetlerinden Derneğimiz sorumlu olmamakla beraber böyle bir durum karşısında Genel Merkezimize bilgi verilmesi, yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi ve adli makamlara bilgi verilmesi bakımından önem arz etmektedir.