TUTAP TANITMA MANİFESTOSUNU AÇIKLIYOR


TUTAP TANITMA MANİFESTOSUNU AÇIKLIYOR

TUTAP, Ülkemizin içinde bulunduğu durum sebebiyle ivedi tanıtım çalışması başlatmış olup bu çerevede 13 maddden oluşan Tanıtım manifestosunu 14 Şubat günü basın açıklaması ile kamuoyuna duyuracaktır.