TUTAP TANITMA MANİFESTOSUNU AÇIKLIYOR


TUTAP TANITMA MANİFESTOSUNU AÇIKLIYOR

TUTAP, Ülkemizin içinde bulunduğu durum sebebiyle ivedi tanıtım çalışması başlatmış olup bu çerevede 13 maddden oluşan Tanıtım manifestosunu 14 Şubat günü basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.
 

MANİFESTO
 
 
1. TUTAP tarafından 5 yıldır devam eden, Cumhuriyet tarihimizin en büyük çalışmalarından olan Dünya Mirası Türkiye projesi kapsamında, yazılı ve görüntülü tüm materyaller ivedi olarak hazırlanacaktır. 
2. Öncelikle sahip olduğumuz Kültürel, Tarihsel ve sanatsal zenginliğimizin başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere kendi insanlarımız tarafından bilinmesine yönelik çalışmalara hız verilecek, Okullarda Dünya Mirası Türkiye kitapları dağıtılacaktır.
3. Farklı tanıtım materyalleri hazırlanarak Turistlerin en fazla ziyaret ettiği merkezlerde, havalimanlarında ücretsiz olarak dağıtılacaktır
4. Yurt içinde ve dışında, UNESCO Dünya Miras unsurlarının yer aldığı sergiler ivedi olarak açılacak ve bu alanlarda tanıtım materyalleri dağıtılacaktır. Ülkemizin tanıtımını yapacağımız bu sergilerde Dünya miras unsurlarımıza ait tanıtım filmleri de yayınlanacaktır.
5. Uluslararası alanda, Ülkemizde yer alan ve UNESCO da tescilli tüm unsurlarımızın tanıtımlarının yapıldığı, materyallerin dağıtıldığı en önemli Turizm fuarlarına katılım gerçekleştirilecek, ilk olarak 07 - 11 Mart tarihlerinde ITB Berlin fuarında yer alınacaktır. Ayrıca münhasıran katılacağımız fuarların yanında birçok fuara da Bakanlık standında yer alınarak katılım sağlanacaktır..
6. TÜRKSOY ile işbirliği yapılarak, üyesi olan Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye’mizin tanıtımı yapılacak olup 2018 de Kültür Başkenti olan Kastamonu da ziyaretçilere Türkiye tanıtım materyalleri verilecektir.
7. Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği yapılarak yurt dışındaki tüm temsilciliklerinde tanıtım organizasyonları gerçekleştirilecek ve buralarda Türkiye tanıtım panelleri düzenlenecektir.
8. Türkiye’mizin tanıtımını üstlenen yurt dışındaki ajanslara, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza hazırlamış olduğumuz tanıtım materyallerini vererek daha etkili tanıtım yapmalarına katkı sağlanacaktır.
9. TUTAP Kurumsal internet portalının yanı sıra farklı dillerde Ülkemizi tanıtacak www.howturkey.com portalımız ile Ülkemizin tanıtımına destek olunacaktır.
10. İl Temsilciliklerimiz ile Bölge Koordinatörlerimizin girişimleri neticesinde yerel yönetimlerin daha etkili tanıtım faaliyetleri yapmaları ve TUTAP ile işbirliği yapmaları sağlanacaktır.
11. Turizm Fakültesi olan Üniversitelerimizde, Türkiye tanıtımı ve sahip olduğumuz mirasları konu alan konferanslar düzenlenecektir.
12. Yurt dışındaki Radyo ve TV’ler de Türkiye tanıtımı adına duyurular ve programlar yapılacaktır.
13. Dünya Starlarını Ülkemize getirerek, Dünya ya Ülkemiz adına pozitif mesajlar vermeleri adına çalışmalar gerçekleştirilecektir.