TÜRKİYE MARKA DEĞERİNİ ARTIRMALI

05.02.2019TÜRKİYE MARKA DEĞERİNİ ARTIRMALIDIR
 

               Ülkemiz her ne kadar tam olarak sahip olduğu değerlerini, zenginliklerini yeterince kullanamasa da dünyada marka değeri olan bir pozisyona sahip. Özellikle son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın turizme verdiği önem ve beklentilerini sürekli dillendirmesi bu alanda yürütülen çalışmaları hızlandırmış, sektör adına gayret edenlerin morallerini yükseltmiştir. Kültür ve Turizm Bakanımızın sektörün içinden gelmesi avantajını sürekli gündeme getiren Cumhurbaşkanımız, turizmden elde edilecek gelirin Ülkemiz ekonomisine sağladığı katkının ne denli önemli olduğunu da sürekli vurgulamaktadır. Turizm sektörünün içerisindeki paydaşların bu çerçevede ülkemizin marka değerini artırmak adına atılacak adımlara da destek olması önem arz etmektedir.

            Turist sayısındaki artış çok önemli olsa da buna paralel yapılması gerekenleri de ivedi olarak uygulamamız gerekiyor. Sayın Bakanımızın Emitt fuarında vurguladığı gibi alt yapıya özelliklede eğitime çok önem verilmesi ve ilgili Bakanlıklar arasında ortak çalışmalar yapılması gerekmektedir. Atılan somut adımlar neticesinde bu yıl pozitif gelişmelerin gözle görülür biçimde etkisinin olacağı kanaatindeyiz. TUTAP olarak ülkemizin tanıtımını yaparken marka değerini korumak ve daha üst seviyelere çıkarmak adına tespitlerimiz ve önerilerimiz olmaktadır. Türkiye’mizi karış karış gezerken bir taraftan tarihsel ve kültürel miraslarımızın ortaya çıkarılmasına katkı verir iken, bir taraftan da eksik olan taraflarımızı tespit etmekte, bunları ilgili makamlara ulaştırmaktayız. Bunları sürekli hale getirmek ve takiplerini yapmak adına yurt içinde ve dışında temsilciliklerimizi daha aktif ve verimli değerlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. 

               Ulaşımda, konaklamada, tesisleşmede büyük yatırımların olması ülkemiz adına büyük avantaj olmasına rağmen, özellikle kaliteli eleman temini konusunda hala istenen düzeyde değiliz. Turizm sadece para getiren bir algı ile değerlendirilmemeli, gelen yabancı ziyaretçilerin ülkemizden memnun ayrılmaları tekrar gelmelerinin yanı sıra başkalarına da referans olmaları bakımından büyük önem arz etmektedir. Sadece turizm sektöründeki iyileşmelerde yeterli değil, marka değerimizin artması için dünya insanlarının gözünde başka alanlarda da pozitif gelişmelerin olması gerekiyor. Dikkat edeceğimiz en önemli hususular, misafirlerimizi havalimanında karşılamaktan tutun otellerinden ayrıldıkları sürece kadar onlara sunacağımız ilgi, hizmet ve hoşgörünün yanında en önemli husus onlara vereceğimiz güven duygusu olmalıdır.

              Hiçbir suretle yabancı misafirlerimizi kandırmak, fazla ücret almak, onları kazıklamak gibi düşüncelerin oluşmamasını sağlamamız ve bunu yapanlara da müdahale edilmesi bilincimizi geliştirmemiz gerekmektedir.

               Türkiye marka değeri olan bir ülke, onu korumak, büyütmek hepimizin üstlenmesi gereken sosyal bir sorumluluktur.

FİKRET YILDIZ
TUTAP Genel Başkanı