11.09.2018UTAP
YERLİ VE MİLLİ TERCİH
KAMPANYASI’NI BAŞLATTI,

Kampanya'nın startı Tema Kolejinde basın huzurunda verildi. Toplantıya Alpedo Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Niğde Gazoz Ankara Bölge Müdürü Ufuk Turan, Tema Kolejlerinin sahibi Dr. Malik Erdoğan, TUTAP Genel Başkan Yardımcıları Dr. İmbat Muğlu, Şerife Karacabay, Radev Başkanı Yusuf Erbaş katıldı.

TUTAP ( Turizm ve Tanıtma Platformu ) Genel Başkanı Fikret Yıldız, Halkımızın Yerli ve Milli üreticilerimiz ile markalarımızın desteklenmeleri ve daha fazla sahiplenilmeleri adına kampanya başlattı.

Genel Başkan Fikret Yıldız, Türkiye’nin yurt içinde tanıtılması ve marka değerinin yükseltilmesi adına misyon üstlenen TUTAP, Ülkemizin son günlerde ekonomik alanda maruz kaldığı, hak etmediği yaptırım ve baskılar karşısında halkımızın duyarlılığını artırmak adına, milli birlik ve dayanışmamızı gösterecek bir kampanya başlatmayı uygun bulduk dedi.

Yıldız, yerli ve milli olmayan ürün ve markaları hayatımızdan tamamen çıkarmak kısa vadede mümkün olmasa da bireysel olarak ortaya koyacağımız milli ve yerli tercihlerimiz, orta ve uzun vadede hem ülke ekonomimize katkı sağlayacak, hemde yerli üreticilerimiz ile markalarımızı güçlendirecektir dedi.

Kampanya içeriği 
Kampanya hakkında bilgi veren TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, bu kampanya halkımızın bilinçlenmesi ve duyarlı olması hususunda gerçekleştirilecektir. Eğitim Kurumlarımız ile yapılacak işbirliği neticesinde, çocuklarımıza, gençlerimize yerli ve milli duruşun nasıl olacağı, nelere dikkat edecekleri, tercihleri sonucunda yapılan harcamaların nihai ulaşacağı yerler hususunda bilgilenmeleri sağlanacaktır. Amacımız yabancı menşeli firma ve markaları karalamak, rencide etmek değil, kendi insanlarımızın yapacakları yerli ve milli tercihler neticesinde, Ülkemizin döviz kaybına uğramamasına, yerli firma ve markalarımızın daha fazla tercih edilerek büyümelerine ve Türk lirasının değerlenmesine katkı sağlayacakları bilincinde olmalarını sağlamaktır ifadelerini kullandı.

Kampanya sürecinde uygulamalar ve atılacak adımlar hakkında bilgi veren Başkan Yıldız, altı maddelik planlamanın birlik ve beraberlik içerisinde yapılacağını söyleyerek bunların neler olacağını maddelerle açıkladı.

1. Yerli ve Milli tercih kampanyamızı uygulamak adına basın aracılığı ile duyurular yapılacak.
2. TV’ler de yayınlanacak kamu spotları hazırlanacak.
3. Billboard, gazete, dergi, radyo v.b ilanlar verilecek.
4. Yerli ve Milli markalarımızın yer aldığı internet sitesi hazırlanacak, ayrıca duyurular ve güncel açıklamalar buradan yapılacak, kampanyamıza destek verenler ilan edilecek.
5. Kampanyamıza Kamu kurumlarımızın ve önemli STK’ların da destek olmaları adına girişimlerde bulunulacak.
6. Yerel yönetimler ve yerel basın ile kendi alanlarında kampanya hakkında kamuoyunu bilinçlendirmeleri hususunda işbirliği yapılacak.

TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, bizler bu gün bu kampanya ile ilk adımı attık ve startı verdik. Burada amacımıza ulaşmamız yapacağımız çalışmaların lafta kalmadan sürekli ve sonuç alacak biçimde uygulanması sağlamak, kamuoyunun yerli ve milli tercihleri hususunda bilgilenmelerini sağlamaktır dedi.

Yıldız, Kampanyanın başlangıcında bizleri yalnız bırakmayan ve sembolik olarak katılım sağlayan iki yerli firmamızın sahipleri Sami Kervancıoğlu ile Asım Abay’a teşekkürlerimi sunarım, Yerli ve Milli tercih kampanyamıza tüm halkımızın, yerli firmalarımızın ve işadamlarımızın desteğini bekleriz dedi.